ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο Δήμος μας είχε την ιδιαίτερη τιμή να συμμετέχει στην ενημερωτική εκδήλωση "URBACT Infodays" του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Εθνικού Σημείου Επαφής URBACT Ελλάδας-Κύπρου ως πόλη που έχει ολοκληρώσει με επιτυχία έργο στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT III. Η διήμερη ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2018. Το Δήμο ΑΑΚ εκπροσώπησε στέλεχος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο πραγματοποίησε παρουσίαση με θέμα "Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού: Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη - Η εμπειρία από το Δίκτυο CITYMOBILNET- URBACT III".

Η συγκεκριμένη παρουσίαση εστίασε στο δίκτυο CITYMOBILNET, ωστόσο έγινε αναφορά στο συνολικό προφίλ του Δήμου και τις στρατηγικές κατευθύνσεις του, τη συμμετοχή του ως εταίρου στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την αποτίμηση από την ευρωπαϊκή δράση που έχει αναπτύξει. Επίσης, έγινε αναφορά στο έργο PRODESA το οποίο έχει ενταχθεί και υλοποiείται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 και έχει ως αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας.

Παρόντες στην παρουσίαση ήταν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Εθνικού Σημείου Επαφής Ελλάδας-Κύπρου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών της Κύπρου, Δήμαρχοι και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου και ειδικοί εμπειρογνώμονες του URBACT.

Share this post