Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Παρεμβάσεις ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων και διαμορφώσεις για ενσωμάτωση υπόγειων συστημάτων διαχωρισμού και αποκομιδής απορριμμάτων»

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Παρεμβάσεις ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων και διαμορφώσεις για ενσωμάτωση υπόγειων συστημάτων διαχωρισμού και αποκομιδής απορριμμάτων», με προϋπολογισμό 2.930.000,00ΕΥΡΩ και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 (19-11-18) και ώρα 13:55.

Για να κατεβάσετε τα τεύχη δημοπράτησης, κάντε κλικ εδώ

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες και λοιπά σχέδια μπορούν  να αναζητηθούν μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) με ΑΑ Συστήματος: 77880

 

Share this post