ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ και ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιοι Ανάργυροι 28-11-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 22829

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61- ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΤΗΛ: 2132023648-646

 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ και ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

 

 

  • ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

 

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου μας, τη σχετική νομοθεσία και τη με αριθμ. 354/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας πληροφορούμε, ότι για την ετήσια χρήση κοινόχρηστου χώρου στο Δήμο μας για το 2019, ισχύουν τα εξής:

 

Οι αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου υποβάλλονται στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου πριν από τη χρήση, μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, δηλαδή οι αιτήσεις για το έτος 2019 πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι 31-12-2018.

 

Το συνολικό ποσό του ετήσιου τέλους δύναται να καταβληθεί εφάπαξ ή εντός του έτους σε τέσσερις (4) ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις με καταληκτικές ημερομηνίες την 31/03, 30/06, 30/09 και 31/12 κάθε έτους, εφόσον καταβληθεί προ της χορήγησης της άδειας το 30% της οφειλής.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμων πληρωμών, οι δόσεις θα έχουν ανάλογες νόμιμες προσαυξήσεις.

 

Μετά την εμπρόθεσμη πληρωμή κάθε δόσης ο Δήμος χορηγεί στον υπόχρεο θεωρημένη άδεια, η οποία ισχύει για κάθε εξοφλημένο τρίμηνο. Χωρίς την συγκεκριμένη άδεια η χρήση κοινόχρηστου χώρου θεωρείται αυθαίρετη.

 

Εάν το αναλογούν τέλος δεν έχει εξοφληθεί έως την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, τότε η χρήση του κοινόχρηστου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 55 του Ν. 4483/2017.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

 

Share this post