Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ», με προϋπολογισμό 290.000,00ΕΥΡΩ και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Παρασκευή 28-12-2018 και ώρα 14:30.

Για να κατεβάσετε τα τεύχη δημοπράτησης, κάντε κλικ ΕΔΩ

Σχέδια μπορούν  να αναζητηθούν μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)  με Α/Α Συστήματος: 79049 (Συνημμένα - Τεύχη Δημοπράτησης).

Share this post