ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Μη.Μ.Ε.Δ. & ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Μη.Μ.Ε.Δ. και
  ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής
Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο με τίτλο


“Περίφραξη Παιδικών Χαρών και Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος Χώρων του
Δήμου” (Α.Μ. 209/201)

 

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση

Share this post