Ενίσχυση Απόρων Δημοτών με Τρόφιμα για το Πάσχα 2012

 
Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού.
 
Ενίσχυση απόρων δημοτών με τρόφιμα για το Πάσχα 2012.
 
Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού, μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας, πρόκειται να υλοποιήσει για την περίοδο των εορτών του Πάσχα, το πρόγραμμα ενίσχυσης με τρόφιμα, οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρή οικονομική δυσκολία.
Οι αιτήσεις για υπαγωγή στο πρόγραμμα θα πρέπει να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ( Ι. Μέρλα & Δημοκρατίας, παλαιό δημαρχείο Αγίων Αναργύρων, τηλ. 2132039933), έως την Τετάρτη 4 Απριλίου.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλονται είναι:
1)    Αίτηση ( συμπληρώνεται στην Υπηρεσία)
2)    Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2011 ή Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης. Σε περίπτωση που στο ίδιο νοικοκυριό μένουν και άλλα ενήλικα μέλη, απαιτείται και φορολογική δήλωση αυτών. 
3)    Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
4)    Λογαριασμός ΔΕΚΟ στο όνομα του αιτούντος ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον Δήμο
5)    Φωτοτυπία βιβλιαρίου απορίας ( πρώτη σελίδα και σελίδα με την θεώρηση) – αν υπάρχει.
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν  με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και δικαιούχοι θα οριστούν όσοι διαθέτουν τα πιο χαμηλά εισοδήματα από το σύνολο των αιτήσεων.
                                                   
 
Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής  & Αλληλεγγύης
Σωτήριος Καμαρινόπουλος        
Ο Δήμαρχος                          
Νίκος Α. Σαράντης

Share this post