Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το έργο: Ανακατασκευή παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 205 στη Δ.Κ.Καματερού

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 205 ΣΤΗ Δ.Κ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ" (Α.Μ. 33/2018) με προϋπολογισμό 106.000,00€ και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 30 Απριλίου 2019 και ώρα 14:05.

Για να κατεβάσετε τα τεύχη δημοπράτησης, κάντε κλιΚ ΕΔΩ

Σχέδια μπορούν να αναζητηθούν μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)  με Α/Α Συστήματος: 81375.

Share this post