ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣME 1/2019

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης Κ.Φ.Α. Παραδοσιακών Χορών, πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article3147/P-XSITE.pdf

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης ΠΕ Θεατρικών Σπουδών, πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article3147/TH-PSITE.pdf

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων ΠΕ Θεατρικών Σπουδών, πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article3147/APORTH-PSITE.pdf

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης Κ.Φ.Α. Κολύμβησης, πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article3147/KOLSITE.pdf

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης Κ.Φ.Α. Αντισφαίρισης, πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article3147/TENSITE.pdf

Για να δείτε την ορθή επανάληψη του πίνακα κατάταξης Κ.Φ.Α. Αντισφαίρισης, πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article3147/TEN-ORSITE.pdf

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης Κ.Φ.Α. Ποδοσφαίρου, πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article3147/PODSITE.pdf

Για να δείτε την ορθή επανάληψη του πίνακα κατάταξης Κ.Φ.Α. Ποδοσφαίρου, πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article3147/POD-ORSITE.pdf

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης Κ.Φ.Α. Αεροβικής, πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article3147/AERSITE_1.pdf

Για να δείτε την ορθή επανάληψη του πίνακα κατάταξης Κ.Φ.Α. Αεροβικής, πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article3147/AER-ORSITE_2.pdf

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης Κ.Φ.Α.Ρυθμικής, πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article3147/RYGYSITE.pdf

Για να δείτε την ορθή επανάληψη του πίνακα κατάταξης Κ.Φ.Α. Ρυθμικής, πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article3147/RYGY-2ORSITE.pdf

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης Κ.Φ.Α. Ειδικής Αγωγής, πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article3147/EIDAGSITE.pdf

Σε όλους τους πίνακες εμφανίζεται ο αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου κάθε υποψήφιου με τα στοιχεία μοριοδότησης.  Λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν εμφανίζονται ονοματεπώνυμα και πατρώνυμα.

Τους πίνακες με τα πλήρη στοιχεία, μπορείτε να τους αναζητήσετε στο γραφείο προσωπικού του Δήμου.

Share this post