Διανομή Τροφίμων σε Άπορα Άτομα ή Οικογένειες

 
Διανομή τροφίμων σε άπορα άτομα ή οικογένειες από τον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού και τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό «ΕΔΡΑ».
 
                                            
OΔήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, σε συνεργασία με τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό «ΕΔΡΑ», συμμετέχει στο πρόγραμμα διανομής τροφίμων ( ζυμαρικών, ρυζιού, φέτας ΠΟΠ και γραβιέρας Κρήτης ΠΟΠ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι άπορα άτομα ή οικογένειες με ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12000Ε. Το ανωτέρω εισόδημα προσαυξάνεται κατά 30 % για την σύζυγο και τα πρώτα τα δυο παιδιά, ενώ για κάθε ένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά προσαυξάνεται κατά 40%. 
Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής:
·        Αίτηση του δικαιούχου
·        Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, για την συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω του φορέα υλοποίησης «ΕΔΡΑ»
·        Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του δικαιούχου
·         Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
·        Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον Δήμο
·        Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου Εισοδήματος, του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος (2010). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έχει παραλάβει το εκκαθαριστικό σημείωμα από την ΔΟΥ, υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο φορολογικής κατάστασης, που παρελήφθη από την ΔΟΥ. Επίσης, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από την ΔΟΥ ή βεβαίωση απορίας από αρμόδια δημόσια αρχή.
·        Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, σε περιπτώσεις Ατόμων με Αναπηρία.
 
Τα δικαιολογητικά κατατίθενται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011, στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού ( Χίου & Καλύμνου, Ανάκασα) τηλ.210 2690852   ή στο Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας- Βοήθεια στο Σπίτι ( Κωστή Παλαμά & Αγίου Νεκταρίου, Καματερό) τηλ. 210 2323528.
 
 
 

Share this post