Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για το σεισμό

Υποβολη αιτησεων χορηγησης οικονομικης ενισχυσης για ζημιες απο το σεισμο της 19ης Ιουλιου 2019

06-08-2019

Άγιοι Ανάργυροι, 06.08.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού ΚΑΛΕΙ τους δημότες, που υπέστησαν ζημιές από το σεισμό που έπληξε το Δήμο μας την 19η Ιουλίου 2019, να υποβάλλουν αιτήσεις χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης, ως εξής :

Στο Δημοτικό Κατάστημα Αγ. Αναργύρων - Καματερού,  Λεωφ. Δημοκρατίας 61, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30-15:30.

ΜΟΝΟ για τις κύριες κατοικίες τους και όχι για κτίρια άλλης χρήσης (π.χ. βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, καταστήματα κ.λ.π.), σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 33862/06-05-2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών: Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές” (ΦΕΚ Β’ 1699/16-05-2019).

Οι Δημότες που επλήγησαν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εντός ενός μήνα από την ημερομηνία εκδήλωσης του σεισμού προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).

  2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

  4. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους.

  5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου φορολογικού έτους.

  6. Αντίγραφο Εντύπου Ε9 το οποίο θα συνοδεύεται από α) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας. και β) από υπεύθυνη δήλωση των υπολοίπων συγκατοίκων σε περίπτωση που υπάρχουν, ότι συναινούν να χορηγηθεί σε αυτόν η ενίσχυση.

  7. Μισθωτήριο συμβόλαιο ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ (για ενοικιαζόμενη κατοικία) συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση των υπολοίπων συγκατοίκων σε περίπτωση που υπάρχουν, ότι συναινούν να χορηγηθεί σε αυτόν η ενίσχυση.

  8. Για άτομα με αναπηρίες απαιτείται απόφαση έγκρισης ή βεβαίωση χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 213 20 23 657.

Το έντυπο της αίτησης και οι υπεύθυνες δηλώσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου μας  www.agankam.gov.gr

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ


ΑΙΤΗΣΗ  http://agan.gov.gr/assets/images/uploads/article3215/file.pdf

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1  http://agan.gov.gr/assets/images/uploads/article3215/1.pdf

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2  http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article3215/2.pdf

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 3  http://agan.gov.gr/assets/images/uploads/article3215/3.pdf


 

 

Share this post