ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθμ. ΣΟΧ4/2019 για ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Β' (ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ "100", "101", "103", "104" ΣΤΟ ΟΡΘΟ "100", "101", "102", "103")

Αιτήσεις μπορείτε να καταθέσετε αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου με επίδειξη γραπτής εξουσιοδότησης ή ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρομείου από την Δευτέρα 26/8/2019 έως και την Τετάρτη 4 /9/2019.

Αιτήσεις που θα κατατεθούν πριν ή μετά από αυτές τις ημερομηνίες θα απορριφθούν ως εκπρόθεσμες.

Για να δείτε την ανακοίνωση, πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article3221/ANAKSITEorthi.pdf

Για να διαβάσετε το Παράρτημα Ανακοινώσεων, πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article3221/PARARTHMA.pdf

Για να "κατεβάσετε" την αίτηση, πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article3221/AITHSH.pdf

Για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης και την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά περίπτωση, συνιστούμε, αφού διαβάσετε την Ανακοίνωση, να συμβουλευτείτε και το αναρτημένο Παράρτημα Ανακοινώσεων.

Share this post