ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα: Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 8-9-2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου μας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του Ν.3852/10, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/18 και 2 του Ν. 4623/12 αντίστοιχα..

Share this post