ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ   -   Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ε Σ - Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ
22/11/2012 Β΄                                                                                                                                                                                           (ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ: 00.9, 00.11, 20.16, 20.20, 20.21, 20.22, 20.23, 20.27, 30.7, 30.13, 30.14, 30.15, 30.20, 35.8, 35.16 ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ: 10.3, 10.6, 20.1, 20.7, 20.26, 35.6, 35.7                                                                                                                                                                                 ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ: 30.15                                                                                                                                                                      ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ: 25.3 )
ΚΩΔΙΚΟΣ 00
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Α/Α
Κ.Α.
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1
61.42.0015
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO 14001
20.000,00 €
0,00 €
 
2
6431.0010
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ monitors - infokiosks
0,00 €
1,00 €
ΚτΠ
3
6431.0012
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΟΣΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ                                                                        (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ")
6.000,00 €
14.000,00 €
Ε.Σ.Π.Α.
4
6142.0017
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΥ (Σχέδιο Υλοποίησης) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ")
6.000,00 €
14.000,00 €
Ε.Σ.Π.Α.
5
6142.0024
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ (Σχέδιο Υλοποίησης) - ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ")
6.000,00 €
14.000,00 €
Ε.Σ.Π.Α.
6
7135.0002
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ")
37.000,00 €
132.300,00 €
Ε.Σ.Π.Α.
7
6142.0025
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)
0,00 €
21.270,61 €
Ε.Σ.Π.Α.
8
6142.0018
"Ex Post" ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ                                        (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)
0,00 €
6.170,91 €
Ε.Σ.Π.Α.
9
6261.0018
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
4.000,00 €
0,00 €
 
10
6261.0019
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ GIS ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
0,00 €
1,00 €
Ε.Σ.Π.Α.
11
6261.0020
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΣΧΟΛΕΙΩΝ
10.000,00 €
0,00 €
 
ΣΥΝΟΛΟ
89.000,00 €
201.743,52 €
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Α/Α
Κ.Α.
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1
7411.0003
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
0,00 €
1,00 €
Υ.ΠΕ.Κ.Α.
2
6263.0002
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
12.000,00 €
0,00 €
 
3
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1.500,00 €
0,00 €
 
4
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
20.000,00 €
0,00 €
 
5
6262.0006
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ & ΔΙΚΤΥΟΥ INTERNET
15.000,00 €
0,00 €
 
ΣΥΝΟΛΟ
48.500,00 €
1,00 €
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 15
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Α/Α
Κ.Α.
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1
6262.0001
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 
20.000,00 €
0,00 €
 
2
6262.0005
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ
20.000,00 €
0,00 €
 
3
7326.0004
ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
0,00 €
1,00 €
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
4
6473.0013
ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
0,00
1,00
Ε.Σ.Π.Α.
5
6473.0012
ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - ΑΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
0,00
23.000,00
Ε.Σ.Π.Α.
6
6473.0014
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
0,00
1,00
Ε.Σ.Π.Α.
7
6495.0004
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΙΣΚΩΝ
6.000,00 €
0,00 €
 
8
6261.0014
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΑ¨
24.600,00 €
0,00 €
 
9
7425.0002
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
25.000,00 €
0,00 €
 
ΣΥΝΟΛΟ
95.600,00 €
23.003,00 €
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 20
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Α/Α
Κ.Α.
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΕΝΌΣ (1) ΦΟΡΤΗΓΟΥ, ΜΙΑΣ (1) ΥΔΡΟΦΟΡΑΣ, ΜΙΑΣ (1) ΣΚΟΥΠΑΣ, ΕΝΌΣ (1) ΜΙΚΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ, κ.λ.π. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
0,00
1,00 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΛΛ.Α.Δ.Α."
2
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ, ΤΥΠΟΥ "HOOKLIFT", ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
0,00
1,00 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΛΛ.Α.Δ.Α."
3
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
0,00
1,00 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΛΛ.Α.Δ.Α."
4
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4x4 ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
0,00
1,00 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΛΛ.Α.Δ.Α."
5
 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 400 ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΌΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
0,00
1,00 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΛΛ.Α.Δ.Α."
6
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.100 lt
30.000,00 €
1,00 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΛΛ.Α.Δ.Α."
7
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
2.000,00 €
1,00 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΛΛ.Α.Δ.Α."
8
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΩΝ, big bag ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ               
100.000,00 €
0,00 €
 
9
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
24.000,00 €
0,00 €
 
10
 
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ
2.000,00 €
0,00 €
 
11
 
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΩΘΡΑ (σκούπες κ.α.)
18.000,00 €
0,00 €
 
12
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ & ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ (ΥΠΟΓΕΙΩΝ & ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ)
15.000,00 €
0,00 €
 
13
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΚΟΥΠΕΣ)
3.000,00 €
0,00 €
 
14
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ)
30.000,00 €
0,00 €
 
15
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΛΑΜΑΡΙΝΙΣΚΟΥΠΕΣ, ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΕΣ, ΦΤΥΑΡΙΑ, ΦΑΡΑΣΙΑ, ΤΣΑΠΕΣ Κ.Λ.Π. ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ)
2.000,00 €
0,00 €
 
16
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΧΟΙΝΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΑΛΥΣΙΔΕΣ, ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ κ.λ.π.)
10.000,00 €
0,00 €
 
17
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ
9.000,00 €
0,00 €
 
18
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
300.000,00 €
0,00 €
 
19
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
55.000,00 €
0,00 €
 
20
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
160.000,00 €
0,00 €
 
21
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
10.000,00 €
0,00 €
 
22
 
SERVICE ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
25.000,00 €
0,00 €
 
23
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
100.000,00 €
0,00 €
 
24
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
15.000,00 €
0,00 €
 
25
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ SERVICE ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
5.000,00 €
0,00 €
 
ΣΥΝΟΛΟ
915.000,00 €
7,00 €
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 25
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Α/Α
Κ.Α.
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1
 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
0,00 €
1,00 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
2
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
20.000,00 €
0,00 €
 
 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
24.600,00 €
0,00 €
 
ΣΥΝΟΛΟ
44.600,00 €
1,00 €
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 30
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Α/Α
Κ.Α.
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1
 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
0,00 €
1,00 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
2
 
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ Ο.Σ.Ε. Β΄ + Γ΄ ΦΑΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Α΄ & Β΄ ΣΤΑΔΙΟ)
7.648,00 €
0,00 €
 
3
 
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΟΠΙΣΘΕΝ 301 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΗΣ                                                          Β΄ + Γ΄ ΦΑΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Α΄ & Β΄ ΣΤΑΔΙΟ)                                                    
7.648,00 €
0,00 €
 
4
 
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦ. Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 1 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
11.000,00 €
0,00 €
 
5
 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 1 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
12.000,00 €
0,00 €
 
6
 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΕΦ. Γ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 1 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
13.500,00 €
0,00 €
 
7
 
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦ. Α & Β ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Μ.Ε. ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 3-4 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
20.000,00 €
0,00 €
 
8
 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Μ.Ε. ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 3-4 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΕΦ. Γ
0,00 €
1,00 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
9
 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
0,00 €
1,00 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
10
 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
5.000,00 €
0,00 €
 
11
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ) ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
10.000,00 €
0,00 €
 
12
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ κ.λ.π.)
30.000,00 €
0,00 €
 
13
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
20.000,00 €
0,00 €
 
14
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΌ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ - ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ - ΚΙΟΣΚΙΑ - ΠΑΓΚΑΚΙΑ
20.000,00 €
0,00 €
 
15
 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΘΥΛΑΚΩΝ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Α΄ ΦΑΣΗ)
9.225,00 €
0,00 €
 
16
 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
9.225,00 €
0,00 €
 
17
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ)
105.000,00 €
0,00 €
 
18
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
20.000,00 €
0,00 €
 
19
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ
5.000,00 €
0,00 €
 
20
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
10.000,00 €
0,00 €
 
21
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
5.000,00 €
0,00 €
 
22
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΕΜΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ            
24.000,00 €
0,00 €
 
23
 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
10.000,00 €
0,00 €
 
ΣΥΝΟΛΟ
354.246,00 €
3,00 €
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 35
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Α/Α
Κ.Α.
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
10.000,00 €
0,00 €
 
2
 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
5.000,00 €
0,00 €
 
3
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
10.000,00 €
0,00 €
 
4
 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π. ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ
10.000,00 €
0,00 €
 
5
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
10.000,00 €
0,00 €
 
6
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
10.000,00 €
0,00 €
 
7
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
5.000,00 €
0,00 €
 
8
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ, ΤΥΡΦΗΣ κ.λ.π.
5.000,00 €
0,00 €
 
9
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
10.000,00 €
0,00 €
 
10
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
5.000,00 €
0,00 €
 
11
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
5.000,00 €
0,00 €
 
12
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
7.500,00 €
0,00 €
 
13
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
10.000,00 €
0,00 €
 
14
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
10.000,00 €
0,00 €
 
15
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
10.000,00 €
0,00 €
 
16
 
ΚΟΠΗ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
7.500,00 €
0,00 €
 
ΣΥΝΟΛΟ
130.000,00 €
0,00 €
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 50
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Α/Α
Κ.Α.
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ, ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ κ.λ.π.)
10.000,00
0,00 €
 
ΣΥΝΟΛΟ
10.000,00 €
0,00 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1.686.946,00 €
224.758,52 €
 
 

Share this post