Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 25-09-2019

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 16η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2019 (τακτική), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος(Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα)  στις 25-9-2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα  συνημμένα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010.

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης                                     

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 25-9-2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 21084/20-9-2019

       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                      

 1. Συγκρότηση εκπροσώπου στο ΣΟΠΠ – εισηγητής, Δήμαρχος
 2. Eκλογή αντιπροσώπων του Δήμου μας, στο Δ.Σ. του Α.Σ.Δ.Α.– εισηγητής,Δήμαρχος                                              
 3. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας στο Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης “ΦΑΕΘΩΝ” – εισηγητής, Δήμαρχος  
 4. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου μας στον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας-Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ)– εισηγητής, Δήμαρχος
 5. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας στο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων για την ίδρυση Κοινού Νεκροταφείου– εισηγητής, Δήμαρχος
 6. Ορισμός μελών στην υποεπιτροπή ιδρύματος Κ.Ε.Α. (Κέντρο Ενοριακής Αγάπης Αγίων Αναργύρων)– εισηγητής, Δήμαρχος 
 7. Αναγκαιότητα Προγραμματικής Σύμβασης με Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – εισηγητής, Δήμαρχος
 8. Αναγκαιότητα Προγραμματικής Σύμβασης με Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος – εισηγητής, Δήμαρχος  
 9. Παραχώρηση χώρου προς χρήση στο Σύλλογο Τριτέκνων – εισηγητής, Δήμαρχος
 10. Αποδοχή χορηγίας της εταιρείας Ζagkasfoodgroup EE στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου – εισηγητής, Δήμαρχος
 11. Αποδοχή χορηγίας της εταιρείας Electrics services  – εισηγητής, Δήμαρχος
 12. ΄Εγκριση νέου Κανονισμού Δημοτικού Νεκροταφείου - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον. Υπηρεσιών Δ. Ζαλακούδης
 13. Έγκριση ή μη αιτήσεων έκδοσης υπεύθυνων δηλώσεων προς ΔΕΗ για κεραίες κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFONΕ-
  ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ (σχετικές αιτήσεις 18825/27-08-2019 & 20387/12-9-2019)  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον. Υπηρεσιών Δ. Ζαλακούδης
 14. Τριμηνιαία έκθεση εσόδων – εξόδων, προϋπολογισμού Δήμου, Β’ τριμήνου 2019 - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον. Υπηρεσιών Δ. Ζαλακούδης                                                                            
 15. Ορισμός υπεύθυνου-διαχειριστή με τον αναπληρωτή του, των Τραπεζικών Λογαριασμών του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού– εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον. Υπηρεσιών Δ. Ζαλακούδης
 16.  ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον. Υπηρεσιών Δ. Ζαλακούδης
 17. ΄Ενταξη οφειλών του Δήμου μας προς τον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4611/2019 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον. Υπηρεσιών Δ. Ζαλακούδης
 18. ΄Εγκριση υποβολής πρότασης σε πρόσκληση του Προγράμματος “Φιλόδημος” (WC AMEA) – εισηγητής Αντιδήμαρχος  Τεχν. Υπηρεσιών Στ. Δανάκος  
 19. ΄Εγκριση υποβολής πρότασης σε πρόσκληση του Προγράμματος “Φιλόδημος” (πυρασφάλεια σχολικών μονάδων)– εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Στ. Δανάκος
 20. ΄Εγκριση υποβολής πρότασης σε πρόσκληση του Προγράμματος “Φιλόδημος” (έξυπνες στάσεις λεωφορείων)– εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Στ. Δανάκος
 21. ΄Εγκριση υποβολής πρότασης σε πρόσκληση του Προγράμματος “Φιλόδημος” (βιοαπόβλητα) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Γ. Νταούτης
 22. ΄Εγκριση υποβολής πρότασης σε πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών Στ. Δανάκος
 23. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: “Κατασκευή και Συντήρηση πεζοδρομίων & πεζοδρόμων” - Α.Μ. 192/2017 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών Στ. Δανάκος
 24. Λήψη απόφασης, περί αδυναμίας του Δήμου εκτέλεσης της εργασίας: “Καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών” - εισηγητής Αντιδήμαρχος Καθ/τας και Πρασίνου κ. Γ. Νταούτης
 25. Κατάργηση, νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Γ’ Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού της Δ.Κ.Κ. - εισηγητής εντεταλμ.Δημ.Συμβ.κ. Αν. Καπνιά-Μπούνα                              
 26. Τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Μ.Φ.Π.Α.Δ “Βαφειαδάκειο” Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών – Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο   Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο Αγ.Αναργύρων - εισηγητής εντεταλμ.Δημ.Συμβ.κ. Αν. Καπνιά-Μπούνα
 27. ΄Εκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Μ.Φ.Π.Α.Δ. “Παιδιών ΜΕΛΗΔΟΝΙΟ” Α. Τσιχλάς – Υ.Πρεβενίου Ε.Ε. - εισηγητής εντεταλμ.Δημ.Συμβ.κ. Αν. Καπνιά-Μπούνα
 28.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής για το έργο: “Αναβαθμίσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αγίων Αναργύρων» με Α.Μ. 47/2009 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Στ. Δανάκος .
 29. Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Αποκαταστάσεις και βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού μετά την πλημμύρα της 22-10-15 » (Α.Μ 95-15) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Στ Δανάκος                                                                                   
 30. Αντικατάσταση μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, για το έργο: “Παρεμβάσεις ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων και διαμορφώσεις για ενσωμάτωση υπόγειων συστημάτων διαχωρισμού και αποκομιδής απορριμμάτων” (Α.Μ. 61/2017) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Στ. Δανάκος
 31. Αντικατάσταση μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για το έργο: «αποκατάσταση βλαβών από πλημμύρες στηΔ.Κ. Καματερού του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού» (Α.Μ.111/2017)– εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Στ. Δανάκος   
 32.  Παράταση εργολαβίας του έργου: “Κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων – πεζοδρόμων” (Α.Μ. 192/2017) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών Στ.Δανάκος     
 33. Παράταση εργολαβίας του έργου: “Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού” (Α.Μ. 04/13)– εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Στ. Δανάκος    
 34. Παράταση εργολαβίας του έργου: “Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού” (Α.Μ. 195/2017) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Στ. Δανάκος    
 35. Έγκριση 4ης παράτασης συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή κέντρου Κοινωνικών - Προνοιακών υποδομών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Πρόνοιας» (Α.Μ.82/2011)– εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Στ. Δανάκος     
 36. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, για το έργο: “Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 1008Α Δ.Κ.Κ.”(Α.Μ. 07/2011)– εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Στ. Δανάκος     
 37. Ορισμός αναπληρωματικού εκπροσώπου για το έργο: “Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού” με Α.Μ. 04/2013 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Στ. Δανάκος    
 38. 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου ο.ε. 2019 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Στ. Δανάκος
 39. ΄Εκτακτη οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη- εισηγητής εντεταλμ .Δ.Σ. Κοινωνικής Πολιτικής κ. Ζ. Πότσης
 40.  Δωρεάν ταφή άπορου δημότη - εισηγητής εντεταλμ. Δ.Σ. Κοινωνικής Πολιτικής κ .Ζ. Πότσης    
 41. ΄Εγκριση ιδιωτικού συμφωνητικού φιλοξενίας, χρήσης – εισηγητής εντεταλμ. Δ.Σ. για θέματα Αθλητισμού Ηλ. Αποστόλου
 42. Λήψη απόφασης περί σύναψης μισθωτικής σύμβασης με τον αθλητικό σωματείο «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής – εισηγητής εντεταλμ.Δ.Σ. για θέματα Αθλητισμού Ηλ. Αποστόλου
 43. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασηςμεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Δ. Φυλής «ΠΑΡΝΗΘΑ» και του Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού–εισηγητής εντεταλμ. Δημ.Σύμβουλος Πολιτισμού Ηλ. Αποστόλου
 44. Ορισμός εκπαιδευτικού προσωπικού του Δημοτικού Ωδείου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, διδακτικού έτους 2019-2020 – εισηγητής εντεταλμ. Δημ.Σύμβουλος Πολιτισμού Ηλ. Αποστόλου                                                                                                           
 45. 6η Τροποποίηση Κατανομής για το οικ.έτος 2019, ΚΑΠ Επενδύσεων των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ και ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών των Δήμων, για Σχολεία (πρώην ΣΑΤΑ Σχολείων) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Στ. Δανάκος
 46. ΄Εγκριση σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου οικ.έτους 2020, σύμφωνα με την αρ. 55905/29-7-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3054/29-7-2019 τ. Β΄) - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικ. Υπηρεσιών κ. Δ. Ζαλακούδης
 47. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2019 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον. Υπηρεσιών Δ. Ζαλακούδης 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιράσου την σελίδα