Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 27-09-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 4η (τακτική) συνεδρίαση του έτους 2019, της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στις 27-9-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα  12:00, στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:    

                                                                                                                                      

 

1.   Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

2.   Εξέταση αιτήματος κοπής – εκρίζωσης ελιάς, στην οδό Ν. Κορωναίου 8 στη Δ.Κ.Α.Α.

3.  Κυκλοφοριακή ρύθμιση, που αφορά τον καθορισμό προτεραιότητας στη διασταύρωση

     της οδού Γρ.Αυξεντίου, με την οδό 25ης Μαρτίου, στη Δ.Κ.Κ.

4.  Τοποθέτηση σημάτων (Ρ-40) απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης, επί της οδού

     Ζαλόγγου αρ. 4, έμπροσθεν εισόδου κατοικίας ατόμου με ειδικές ανάγκες, στη Δ.Κ.Α.Α.

5.  Τοποθέτηση σήμανσης πεζόδρομου, στους εγκεκριμένους πεζόδρομους Αμάλθειας,

     Πρωτέως και τμήματος Πάρνηθος, μεταξύ των οδών Πρωτέως και Χιροσίσμα στη

     Δ.Κ.Κ.

6.  Κυκλοφοριακή ρύθμιση, που αφορά τον καθορισμό της οδού Λ.Κατσώνη ως οδό

     προτεραιότητας, έναντι όλων των καθέτων αυτής, πλην της οδού Λευκωσίας, στη

     Δ.Κ.Α.Α.

7.  Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου, ατόμου με ειδικές ανάγκες στην

     οδό Λαμίας αρ. 16 στη Δ.Κ.Α.Α.

Μοιράσου την σελίδα