Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων

ΘΕΜΑ :ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛHΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 3η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Αγ.Αναργύρων για το έτος 2019, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Αγίων Αναργύρων  (Δημοκρατίας κ΄ Ι. Μέρλα) στις 30.9.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 κ΄ 89  του Ν. 3852/2010, 89 κ΄ 90 του Ν. 4555/2018

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

- Συγκρότηση σε Σώμα.

- Ενημέρωση - Συζήτηση σχετικά με τις αρμοδιότητεςτης Δημοτικής Κοινότητας.

 

 

 

 

 

Share this post