Ανακοίνωση – Πρόσκληση για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Ανακοινώνεται ότι:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18, στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου μετέχουν ως μέλη φορείς, σύλλογοι, οργανώσεις του Δήμου, Δημότες γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

 

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

 

Όσοι επιθυμούν να μετέχουν ως μέλη της ανωτέρω επιτροπής, από τους:

  • Φορείς, συλλόγους, οργανώσεις του Δήμου, να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου ορίζοντας και εκπρόσωπό τους τακτικό και αναπληρωματικό μέχρι τις 29/10/2019.
  • Δημότες – Εκλογείς του Δήμου να υποβάλλουν εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου αίτηση – δήλωση μέχρι τις 29/10/2019, προκειμένου να συμμετάσχουν στην κλήρωση.

 

 

(Πληροφορίες: 2132023672 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες)

Share this post