Tριμηνιαία έκθεση εσόδων – εξόδων, προϋπολογισμού Δήμου, Β’ τριμήνου 2019

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 16ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων – Καματερού στις 25 Σεπτεμβρίου του έτους 2019 και εισηγήθηκε τη συζήτηση του με αριθ. 14 θέματος της ημερήσιας διάταξης,  που αφορά:   Tριμηνιαία έκθεση εσόδων – εξόδων, προϋπολογισμού Δήμου, Β’ τριμήνου 2019.

 

    Ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε στο Σώμα τη με αρ. 216/19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία η Επιτροπή, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, την τριμηνιαία έκθεση εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού Δήμου, Β' τριμήνου έτους 2019.

Για την απόφαση αυτή, ελήφθη υπόψη η εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναγράφει τα εξής :                                                                                                  

               Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του ν. 4257/2014 αντίστοιχα, η οικονομική επιτροπή εκάστου δήμου/περιφέρειας, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών έπειτα από εισήγηση του προϊστάμενου των οικονομικών υπηρεσιών υποβάλλει στο δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτήν η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε κατάλληλη αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Στις περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας. Παρέχεται δε η δυνατότητα στο οικείο συμβούλιο να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, ανεξάρτητα από τις διαπιστώσεις που περιλαμβάνει η έκθεση.

 

Από τις επισυναπτόμενα Τρίμηνα οικονομικά στοιχεία με τα αποτελέσματα του Δήμου για το Β΄ Τρίμηνο έτους 2019, προκύπτει ότι  τα Εισπραχθέντα Έσοδα του Δήμου για το διάστημα από 1/1/2019 έως 30/6/2019 ανήλθαν στο ποσό των  17.133.408,86€, ήτοι το 33,80% των προϋπολογισθέντων  και το   62,91% των βεβαιωθέντων.

Αναλύοντας τις πηγές εσόδων του 1ου Τριμήνου 2019, στα Τακτικά Έσοδα που μας ενδιαφέρει περισσότερο, έχει εισπραχθεί το 48,90% των προϋπολογισθέντων  και το  95,88% των βεβαιωθέντων, ενώ υστέρηση  διαπιστώνεται στα έκτακτα έσοδα τα οποία είναι το 14,24% των προϋπολογισθέντων και το 96,94 % των βεβαιωθέντων και αφορούν κυρίως τις  επιχορηγήσεις. 

Από τα αντίστοιχα αποτελέσματα δαπανών από 1/1/2019 έως 30/6/2019  προκύπτει ότι το σύνολο των πληρωμών ανήλθε στο ποσό των  11.057.382,23€, ήτοι ποσοστό  21,81% επί  του συνόλου των προϋπολογισθέντων, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι πληρώθηκε το 78,07% των τιμολογημένων.

Από τα στοιχεία ισολογισμού προκύπτει ότι τα Ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου στις 30/6/2019 ήτανε  6.066.659,31, από τα οποία όμως το ποσό των  357.559,19 ήταν οι κρατήσεις οι οποίες ενώ είχαν πληρωθεί μέσω τραπέζης και   εξοφλήθηκαν  μέσω οικονομικής διαχείρισης  μέσα στον Ιούλιο.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Δήμου παρουσιάζονται ανέρχονται στο ποσό των 3.224.569,02€, μειωμένες  κατά  7% , σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

 

Οι απαιτήσεις του Δήμου από οφειλέτες και δημόσιο είναι  10.093.744,72€, σχεδόν ίδιες (0,29%) σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο .

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Δήμου παραμένουν σχεδόν σταθερές (ποσό  7.898.419,16€) προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι στο  Β΄ τρίμηνο του έτους η  είσπραξη των τακτικών εσόδων είναι ικανοποιητική  παρότι  εμφανίζεται συνολική υστέρηση εσόδων σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα, η οποία όμως αφορά κυρίως τις επιχορηγήσεις,  είναι δε σε αντιστοιχία με τις δαπάνες,  ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις του δήμου έχουν  μειωθεί  κατά 7%.

Με τα δεδομένα αυτά, θεωρούμε ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2019 παρουσιάζει ισορροπία εσόδων-εξόδων.

Σας υποβάλλουμε έκθεση εκτέλεσης του β΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του οικονομικού  Έτους 2019.

Στους συνημμένους πίνακες εμφανίζονται ανά  κωδικό

Α. τα Έσοδα, οι βεβαιώσεις και οι εισπράξεις.

Β. Έξοδα, πληρωμές και δεσμεύσεις.

Γ. Στοιχεία Ισολογισμού

με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του Β΄ τριμήνου χρήσης 2019.           

             Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, πρότεινε τη λήψη απόφασης, για το παραπάνω θέμα.            

   Αφού άκουσε τον Πρόεδρό του, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, την αρ. 216/2019 απόφαση της Οικονομικής μας Επιτροπής, τις δ/ξεις του Ν. 4555/18  και μετά από διαλογική συζήτηση

 

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία

 

            Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εσόδων – εξόδων του Β΄ τριμήνου 2019 του προϋπολογισμού του Δήμου μας, σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες, που αποτελούν, αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και σύμφωνα με τη αρ. 216/19 απόφαση της Οικονομικής μας Επιτροπής. 

Μοιράσου την σελίδα