Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 41η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2019, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 8η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση  των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:                                                        

 

1.   Αποδοχή ή μη πρότασης χορηγίας, στο πλαίσιο του προγράμματος  Εταιρικής ΚοIνωνικής Ευθύνης (πρόταση εταιρείας Zagkasfoodgroup E.E.)

 

2.  Αποδοχή ή μη πρότασης χορήγησης παροχής υπηρεσιών στο Δήμο μας

 (πρόταση εταιρείας electrics servises)                                                                                                           

3.   Εξειδίκευση πίστωσης, για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, σε άπορο δημότη

4.   Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για έξοδα μετακίνησης εργαζομένης της Κοινωνικής Υπηρεσίας

5.     Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά δαπάνη για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπού υλικοτεχνικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί από την ομάδα έργου του προγράμματος ABOVE

6.    Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής επαύξηση ισχύος της παροχής με αριθμό 17749708-01 επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 110 στην Δ.Κ. Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αγίων Αναργύρων -Καματερού

7. Διαγραφή ανεξόφλητων οφειλών ΔΤ-ΔΦ και ΤΑΠ από την κατάσταση επιστρεφομένων τελών για το μήνα Νοέμβριο 2012 της ΔΕΗ Α.Ε.

Share this post