Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου -Τα θέματα

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 18η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2019, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος(Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα)  στις 9-10-2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα  συνημμένα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010.

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

                                                         

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 9-10-2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 22188/4-10-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                                                         

                                              

                               

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με τη λειτουργία του Δημοτικού λαχανόκηπου – εισηγητής Δήμαρχος  
 2. Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικ.Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Α΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου” – εισηγητής Δήμαρχος
 3. Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικ.Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Β΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου” – εισηγητής Δήμαρχος     
 4. Ορισμός μελών του Διοικ. Συμβουλίου της “ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ -

ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.” – εισηγητής Δήμαρχος

 1. Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας– εισηγητής Δήμαρχος                                  
 2. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας-εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινων.Πολιτικής
 3.  Τροποποίηση της με αρ.416/2018 προηγούμενης απόφασης Δ.Σ «περί Συγκρότησης Επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων του Δήμου               που δεν έχουν καμία αξία για το οικ.έτους 2019” εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικ.Υπηρεσιών
 4.  Παράταση και επέκταση του Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού– εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινων.Πολιτικής
 5. Εγκριση Σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου μας και της “ΦΑΙΔΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ”, για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
 6. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού καθορισμού τιμής μονάδος για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας εδαφικών εκτάσεων και επικειμένων ιδιοκτησιών για τη διάνοιξη της οδού Κ.Παλαμά στη Δ.Κ.Κ. - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών
 7. Τροποποίηση της με αρ. 265/19 προηγ.αποφ. Δ.Σ. που αφορά την έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “LIFE-IP AdaptInGR” - εισηγητής Αντιδήμαρχος Tεχν. Υπηρεσιών                               

                                                                

 1. Κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά την καθορισμό προτεραιότητας στη διασταύρωση της οδού Γρηγ. Αυξεντίου με την οδό 25ης Μαρτίου,στη Δ.Κ.Κ.  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών                                     
 2. Τοποθέτηση σημάτων (Ρ-40), απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης, επί της οδού Ζαλόγγου αρ. 4, έμπροσθεν εισόδου κατοικίας ατόμου με ειδικές ανάγκες, στη Δ.Κ.Α.Α.- εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών                                                               
 3. Τοποθέτηση σήμανσης πεζόδρομου, στους εγκεκριμένους πεζόδρομους Αμάλθειας, Πρωτέως και τμήματος Πάρνηθος, μεταξύ των οδών Πρωτέως και Χιροσίμα στη Δ.Κ.Κ.- εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών                                                                       
 4. Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου,ατόμου με ειδικές ανάγκες στην οδό Λαμίας αρ.16 στη Δ.Κ.Α.Α. - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών  

 

 1.  Κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά τον καθορισμό της οδού Λ.Κατσώνη, ως

          οδό προτεραιότητας, έναντι όλων των καθέτων αυτής, πλην της οδού            

           Λευκωσίας, στη Δ.Κ.Α.Α. - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 1. Λήψη απόφασης περί αποχώρησης του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού από Δίκτυα – εισηγητής εντεταλμ.Δ.Σ. θεμάτων Πολιτισμού-Αθλητισμού
 2.   Επανεξέταση τροφείων και διαγραφές οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους,που αφορούν στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούςγια τα σχολ. έτη 2018-2019& 2016-2017 – εισηγήτρια εντεταλμ. Δ.Σ. Βρεφονηπ.Σταθμών

 

 1.   Δωρεάν ταφή άπορου Δημότη – εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινων.Πολιτικής

 

  Ενημέρωση – συζήτηση, σχετικά με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής.

Μοιράσου την σελίδα