Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 15 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 42η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2019, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 15η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση  των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:                                                        

 

1.   Έγκριση δύο (2) Πρακτικών Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης α) Δικαιολογητικών-Τεχνικών Προσφορών και β) Οικονομικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (2019-2020)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 542.520,00 € με Φ.Π.Α. 24%, Αρ. Μελέτης 98/2019 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 76872.

2.   Έγκριση δύο (2) Πρακτικών Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης α) Δικαιολογητικών-Τεχνικών Προσφορών και β) Οικονομικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού», ενδεικτικού προϋπολογισμού 280.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%, Αρ. Μελέτης 90/2018 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 78700.

3.   Λήψη απόφασης περί μη ασκήσεως Εφέσεως κατά της υπ’αρ.1653/2019 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διαδικασία εργατικών διαφορών.

4.   Ορισμός Δικηγόρου για κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών», λόγω εγκατάστασης κεραίας στην οδό Δεληγιάννη 54 και Κονίτσης στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων.

                                                                                              

Μοιράσου την σελίδα