Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 20η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2019, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος(Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα)  στις 29-10-2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα  συνημμένα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010.

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

                                     

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 29-10-2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 23912/25-10-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                                                         

 

 1. Λήψη απόφασης για την εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Αττικής- Εισηγητής Δήμαρχος
 2. Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας           (άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 3013/2002) – εισηγητής αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών  
 3.  Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή με τον αναπληρωτή του για τον ισολογισμό – αποτελέσματα χρήσης έτους 2019 και καθορισμός αμοιβής τους – εισηγητής αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών      
 4.  Χρονική Παράταση για το έργο΄΄Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων & συνδέσεις ακινήτων΄΄ (Α.Μ.194/17)  - εισηγητής αντιδήμαρχος Tεχνικών Υπηρεσιών
 5. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε.-2ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο:“Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού” - Α.Μ. 195/2017 - εισηγητής αντιδήμαρχος Tεχνικών Υπηρεσιών   
 6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Oριστικής  Παραλαβής για το έργο «κατασκευή οδού Χανίων Δ.Κ.Κ. για την απορροή των όμβριων υδάτων στο διευθετημένο ρέμα της εσχατιάς - εισηγητής αντιδήμαρχος Tεχνικών Υπηρεσιών  
 7. Αντικατάσταση μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για το έργο: «Διαμόρφωση τμημάτων Ο.Τ. 384 και Ο.Τ. 385 περιοχή Μυκονιάτικα Δ.Κ.Α.Α.» (Α.Μ.23/2014) - εισηγητής αντιδήμαρχος Tεχνικών Υπηρεσιών
 8. Εγκριση αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με τίτλο: “Ανάπλαση δικτύου πεζοδρόμων του κέντρου πόλης Καματερού”  - εισηγητής αντιδήμαρχος Tεχνικών Υπηρεσιών
 9. Έγκριση του  4ΟΥ ΑΠΕ του έργου: « Αποκαταστάσεις και βελτιώσεις  στο  οδικό δίκτυο του Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού μετά την πλημμύρα της 22-10-15 » (Α.Μ 95-15)  - εισηγητής αντιδήμαρχος Tεχνικών Υπηρεσιών
 10. Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησηςπροσφοράς διαδικτύου
 11. Ορισμός μέλουςστη Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Αγίων Αναργύρων -  εισηγητής αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής 
 12.   Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών καθώς και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία: Διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης για τον εορτασμό της 1ης Νοεμβρίου 2019 – εισηγητής εντεταλμένος Δ.Σ.  Πολιτισμού Αθλητισμού 
 13.  
 14. 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2019 – εισηγητής αντιδήμαρχος Οικονομικών. Υπηρεσιών                                      

            Ενημερώσεις - Ανακοινώσεις.

                           

 

Μοιράσου την σελίδα