Πρόσκληση σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγ. Αναργύρων – Καματερού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                           ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ  24- 10-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                         Αρ.Πρωτ. 57

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση Γραφείου

Κάδμου & Κιλελέρ (πρώην Ολύμπου)  Καματερό

Τ.Κ. 134 51

Τηλ. 2132039950-3

Φαξ. 210-2389853                                         

                                      

   ΘΈΜΑ : Πρόσκληση  σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού

 Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 12η/2019 τακτικής συνεδρίαση της Σχολικής     Επιτροπής  Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού του Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού (Κάδμου & Κιλελέρ (πρώην Ολύμπου), Καματερού - ισόγειο) την 30.η του μηνός ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ     2019, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14.00 μμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006.

Θέμα 1ο :  “Συγκρότηση σε σώμα το νέο ΔΣ του ΝΠΔΔ “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ”

Θέμα 2ο :  “Νομιμοποίηση και εξουσιοδότηση εκπροσώπων του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού» προς τράπεζες,  ΔΟΥ,  ΙΚΑ,  δικαστικές αρχές και                    λοιπούς δημόσιους φορείς νομικά και φυσικά πρόσωπα.”

Θέμα 3ο : “Ανανέωση εξουσιοδότησης Προέδρου – Οικ/κού Διαχ/στή (Ταχ/κού Ταμ/ρίου) της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπαίδευσης.”

Θέμα 4ο :  “Εξουσιοδότηση Προέδρου για την έκδοση κωδικού e-banking & χρήση αυτού για την διευκόλυνση των συναλλαγών της Σχολικής Επιτροπής με το Ταχ/κό Ταμιευτήριο-Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS                       AE στον λογαριασμό που διαθέτει”.

Θέμα 5ο :  “Εξουσιοδότηση Προέδρου για την έκδοση κωδικού e-banking & χρήση αυτού για την διευκόλυνση των συναλλαγών της Σχολικής Επιτροπής με την  Τράπεζα Πειραιώς στον λογαριασμό που διαθέτει .”

 Θέμα 6ο : “Εξουσιοδότηση Προέδρου προς τον κ. Πετούση Ανδρέα για την παραλαβή εγγράφων – οικονομικών στοιχείων-εκτυπώσεις  του ΝΠΔΔ - Σχολική Επιτροπή  β΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγ.Αναργύρων-                       Καματερού από το Ταχ/κό Ταμιευτήριο-Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS AE & ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.”

Θέμα 7ο : “Ορισμός τριμελής επιτροπής  καθορισμού κριτηρίων κατανομής  χρηματικού ποσού  στις Σχολικές Κοιν/τες της α΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου»

Θέμα 8ο :“Αλλαγή οικονομικού υπολόγου στο 10ο  Νηπιαγωγείο Αγ.Αναργύρων  ”

Θέμα 9ο :“Παραχώρηση σχολικών χώρων σε σχολεία της α΄θμιας του Δήμου μας”

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ           

 1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ
 2. ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 3. ΖΩΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
 4. ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
 5. ΦΙΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 6. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 7. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. ΚΟΥΝΑΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
 9. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡ.
 10. ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
 11. ΓΚΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 12. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 13. ΚΟΝΤΟΡΛΗ ΟΛΓΑ
 14. ΖΑΧΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ

     

       H πρόεδρος του Δ.Σ.       

       ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ

Κοιν : Α.   Δήμαρχο κ. Τσίρμπα Σταύρο    

          Β.  Πρόεδρο ΔΕΠ  κ. Μπούνα - Καπνιά  ΄Αννα 

Share this post