Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 45η (έκτακτη) συνεδρίαση έτους 2019, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει σήμερα 31η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση  του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:                                                       

Έγκριση Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και Ανάδειξης Οριστικών Μειοδοτών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων Βρεφονηπιακών Σταθμών και Ειδών διαβίωσης σε άπορους δημότες μέσω Κοινωνικής Υπηρεσίας και Ειδών καντίνας ΚΑΠΗ και Παροχής γάλακτος υπαλλήλων του Δήμου και των Σχολείων για τα έτη 2019-2020», ενδεικτικού προϋπολογισμού 215.807,60 €  χωρίς Φ.Π.Α.,  Αρ. Μελέτης 101/2019 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 78815.

 

Μοιράσου την σελίδα