Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (ειδική συνεδρίαση)

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 22η (ειδική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2019, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα)  στις 17-11-2019 ημέρα Κυριακή  και ώρα 10:00 για Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του Ν.3852/10, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/18 και 2 του Ν. 4623/12.

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this post