Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 24η (ειδική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2019, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα)  στις 26-11-2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:30΄ για στα  συνημμένα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010.

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

                                                            Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                               

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 26-11-2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 25889/22-11-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                                                         

                                                                           

 

1.  Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2020,  κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 και του αρ. 12 του Ν.4623/2019

 

2. ΄Εγκριση  του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  (Ο.Π.Δ.) για    το οικονομικό έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 8  της Κ.Υ.Α. 7261/22- 02-2013 και την με αρ. 202 του Ν.4555/2018

                                                        

 

 

 

 

Μοιράσου την σελίδα