Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 25η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2019, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα)  στις 10-12-2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα  19,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  συνημμένα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010.

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

                                                            Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                               

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 10-12-2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.    26948/6-12-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

                                          

                                                                                                                          

 1. Καθορισμός αμοιβής Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Μελών της ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ. - εισηγ.Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΓΑΙΑ Δημοτική Α.Ε.
 2. Αποδοχή ή μη πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Κουφοπούλου Μαρία) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών
 3. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών
 4. Συγκρότηση  επιτροπής  ελέγχου  εσόδων του μη ενοριακού Ναού Νεκροταφείου Αγίων Αναργύρων, έτους 2020 . – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών
 5. Κατανομή Καλλιτεχνικού Προσωπικού και Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, ανά ειδικότητα, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου με αμιγώς αμειβόμενο αντίτιμο, στο Δημοτικό Ωδείο, στα τμήματα δημιουργικής απασχόλησης και στα τμήματα αθλητισμού, για το διάστημα 2020-2021. – εισηγητής Αντιδήμαρχος ΔιοικητικώνΥπηρεσιών
 6. Έγκριση συγκρότησης της Συντονιστικής Επιτροπής του ΕΔΔΥΠΠΥεισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινων.Υπηρεσιών
 7. Εγκριση ενδεικτικού προϋπολογισμού  της εκδήλωσης “ Χριστουγεννιάτικη  Γιορτή Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών 2019 ”   εισηγήτρια εντεταλμένη. Δ.Σ. Βρεφονηπιακών Σταθμών                      
 8. Γνωμοδότηση για τη διαμόρφωση δύο ισόπεδων κόμβων της Λ. Φυλής με τη Λ. Καματερού και οδό Παναγίας Γρηγορούσης, στα όρια του Δήμου μας με το Δήμο Φυλής – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών   
 9. 9η Ανακατανομή και αναμόρφωση προϋπολογισμού του έργου PRODESA το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα HORIZON 2020  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών   
 10.  Τροποποίηση της απόφασης Δ.Σ. υπ' αρ. 360/2019 (ΑΔΑ: 670ΖΩ62-ΟΚ4) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών    
 11. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Επέκταση δικτύου ομβρίων σε τμήματα των οδών Κ.Παλαμά και Καραολή στη Δ.Κ.Καματερού” (Α.Μ. 29/2013) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών
 12.  ΄Εγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού” (Α.Μ. 82/2014) - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών
 13. Χρονική Παράταση Εργου ΄΄Περίφραξη παιδικών χαρών & αρχαιολογικού ενδιαφέροντος χώρων του Δήμου΄΄ (Α.Μ.194/17)- εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών

 

 1. Κατανομή ποσού 149.575,30 € στις σχολικές επιτροπές Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων  του Δήμου μας (Δ' δόση 2019)  εισηγήτρια Πρόεδρος ΔΕΠ
 2. Κατανομή για το Οικον.έτος 2020, ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) και ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών των Δήμων για Σχολεία (πρώην ΣΑΤΑ Σχολείων)  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών  
 3. Τροποποίηση (7η) Τεχνικού Προγράμματος Δήμου ο.ε. 2019  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών  
 4.   Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2019 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών      

 

 

           Ενημερώσεις - Ανακοινώσεις

 

 

 

 

                                                        

 

 

Share this post