Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 26η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2019, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα)  στις 23-12-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα  19:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  συνημμένα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010.

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

                                                           

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 23-12-2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  28133/19-12-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

                                          

                                                                                                                          

 1. Σύσταση προσωποπαγούς θέσης  ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την ένταξη προσωπικού  λόγω συνομολογημένης αγωγής   – εισηγητής Αντιδήμαρχος ΔιοικητικώνΥπηρεσιών
 2. Nέα μίσθωση ακινήτου για το ΚΕΠ Αγίων Αναργύρων, στην Ανάκασα – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών
 3. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών
 4. Αποδοχή ή μη πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Κουφοπούλου Μαρία) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
 5. Αποδοχή ή μη πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ευθυμίου-Χαϊντίνη Μαρία) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
 6. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων” (έτος 2020) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
 7. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, έτους 2020 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών
 8. Ορισμός τριμελούς Επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών, για την εκποίηση, εκμίσθωση και μίσθωση κινητών και ακινήτων του Δήμου, για το έτος 2020 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών
 9. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης για συμβάσεις άνω των 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., έτους 2020 - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών
 10. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης για συμβάσεις άνω των 20.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.- 60.000,00 €, έτους 2020 - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών
 11. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής γενικών εργασιών, έτους 2020 - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών
 12. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, έτους 2020  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών
 13.  Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής για εκποίηση, μίσθωση Δημοτικών ακινήτων και  κινητών πραγμάτων του Δήμου, καθώς και την αγορά, μίσθωση από το Δήμο ακινήτων και κινητών πραγμάτων τρίτων, ή της αποζημίωσής τους, για το έτος 2020  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών
 14. Έγκριση της ενδεικτικής κατανομής του προϋπολογισμού για το Δήμο ΑΑΚ για το έτος 2020 στο πλαίσιο του έργου με τίτλο "LIFE-IP AdaptInGR: «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of adaptation policy across Greece) το οποίο έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE IP - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών
 15.  ‘Εγκριση ενδεικτικού προϋπολογισμού και τεχνικών προδιαγραφών της εκδήλωσης “Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας με παιδιά δημοτών και κατοίκων μας έτους 2020” - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών
 16.  Λήψη απόφασης περί ανάκλησης ατομικών διοικητικών πράξεων τελών  παράτασης ταφής - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών

 

 

 

Share this post