Συνοπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ Ο.Τ. 1.077 (Γήπεδο Ποδοσφαίρου) Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» (Α.Μ. 147/2019)

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, προκηρύσσει συνοπτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τη σύναψη σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ Ο.Τ. 1.077 (Γήπεδο Ποδοσφαίρου) Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» (Α.Μ. 147/2019) προεκτιμώμενης αμοιβής 30.385,87€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/01/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:45.

Για να κατεβάσετε τα τεύχη δημοπράτησης, κάντε κλικ ΕΔΩ

Share this post