Ψήφισμα σχετικά με το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ”.

 Στους Αγίους Αναργύρους, την 23η του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

 Ενέκρινε το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με τη λειτουργία του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” :

 

"Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίων Αναργύρων  -Καματερού , καταγγέλλοντας τις περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων την τελευταία δεκαετία και υπερασπιζόμενο την ανάγκη της συνεχούς αυξανόμενης χρηματοδότησης των Δήμων από την Κεντρική Διοίκηση για την απόκτηση ή ενίσχυση σημαντικών υποδομών τους,  ζητεί την απρόσκοπτη  συνέχιση και όπου απαιτείται την αναγκαία χρονική παράταση των προσκλήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους που εντάσσονται στα πλαίσια του προγράμματος Φιλόδημος Ι και ΙΙ.

Κρίνεται άκρως σημαντικό να παραμείνει η υφιστάμενη χρηματοδοτική στήριξη των Δήμων καθώς   παρέχεται με θεσμικά μέσα και εργαλεία που διευκολύνουν την εκταμίευση της.

Ειδικότερα για την πόλη μας το όποιο «πάγωμα», η όποια ακύρωση ή μη παράταση προσκλήσεων του εν λόγω προγράμματος συνεπάγεται τη μη εξασφαλισμένη κρατική χρηματοδότηση για  την αναβάθμιση αθλητικών χώρων , τη μη δημιουργία παρεμβάσεων για την προσβασιμότητα  ΑμεΑ στα σχολεία, τη μη επαρκή συντήρηση των σχολείων, τη μη τοποθέτηση σύγχρονων στεγάστρων στα ΜΜΜ, τη μη ολοκληρωμένη αναβάθμιση των παιδικών μας χαρών κλπ .

Συμφωνούμε να μην διακοπεί το πρόγραμμα “Φιλόδημος” και συγχρόνως όλες οι ανάγκες του Δήμου, να καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

     Να εξασφαλιστεί ότι τα έργα θα γίνουν, με όποιο όνομα κι αν έχει το Πρόγραμμα".

Μοιράσου την σελίδα