Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2020, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα)  στις 14-1-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  συνημμένα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010.

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

                                                            

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 14-1-2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  433/10-1-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                          

                                                                                                                      

  1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο: “Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων- Α.Μ 54/2013”  – εισηγητής Αντιδήμαρχος ΤεχνικώνΥπηρεσιών
  2. Παράταση εργολαβίας του έργου: “Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού” (Α.Μ. 195/17) – εισηγητής Αντιδήμαρχος ΤεχνικώνΥπηρεσιών
  3. Χρονική Παράταση  για το έργο:  “ Περίφραξη παιδικών χαρών & αρχαιολογικού ενδιαφέροντος χώρων του Δήμου” (Α.Μ. 209/18) – εισηγητής Αντιδήμαρχος ΤεχνικώνΥπηρεσιών
  4. Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών καθώς και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία: "Διοργάνωση συναυλίας παραδοσιακής μουσικής στο πλαίσιο του εορτασμού της Μάχης του Καματερού (Βουρβάχεια 2020)" – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
  5. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
  6. Αποδοχή ή μη πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ευθυμίου-Χαϊντίνη Μαρία) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 

Share this post