Πραγματοποιήθηκε ο δημόσιος απολογισμός του Δήμου για το 2011.

Πραγματοποιήθηκε ο δημόσιος απολογισμός του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού για το 2011.
 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας, πραγματοποιήθηκε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου ο δημόσιος απολογισμός του Δήμου για το 2011. Στην εισήγηση του ο Δήμαρχος αναφέρθηκε σε όλες τις πτυχές του δημοτικού έργου, αναδεικνύοντας παράλληλα το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ο Δήμος κατόρθωσε με επιτυχία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς τους κατοίκους.
Η εισήγηση του Δημάρχου Νίκου Σαράντη στο Δ.Σ. έχει ως εξής:
«Ο απολογισμός του έργου της Δημοτικής Αρχής για το 2011 αποκτά βαρύνουσα σημασία για το Δήμο μας, καθώς ήταν η πρώτη χρονιά κοινής μας λειτουργίας, Άγιοι Ανάργυροι και Καματερό. Είμαστε από τους λίγους Καλλικρατικούς Δήμους στην περιοχή της πρωτεύουσας και αντιμετωπίσαμε όλο το φάσμα των πρόσθετων υποχρεώσεων. Όχι μόνον τις νέες αρμοδιότητες που μας ήλθαν ή προετοιμαζόμαστε να έλθουν με την πλήρη υλοποίηση της νέας αρχιτεκτονικής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά επίσης το περίπλοκο έργο της ενοποίησης δυο διοικητικών δομών και της επίλυσης των προβλημάτων και δυσλειτουργιών που αντικειμενικά προκύπτουν σε μια τέτοια κατάσταση.
Ο Καλλικράτης ήταν μια σημαντική μεταρρύθμιση, χωρίς την οποία, χωρίς τις εξοικονομήσεις που έκανε εφικτές, η κατάσταση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σήμερα θα ήταν ακόμη δυσκολότερη από όσο είναι. Ωστόσο έχουμε επισημάνει και σαν Δήμος και στις διαδικασίες της ΠΕΔΑ και της ΚΕΔΕ τις ατέλειες του νέου νομοθετικού πλαισίου, τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, τις δυσλειτουργίες σε κάποιους από τους νέους θεσμούς.
Με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που ψηφίστηκε λίγο πριν τη λήξη της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου έγιναν κάποιες διορθώσεις σύμφωνα και με τις προτάσεις των Δήμων και είναι ανοιχτός ο διάλογος για τις απαραίτητες νέες παρεμβάσεις με βάση τη σωρευόμενη εμπειρία.
Όμως, κατά μια ατυχή συγκυρία, η χρονιά αυτή της αρχικής υλοποίησης της διοικητικής μεταρρύθμισης ήταν επίσης και η χρονιά μεγάλων περικοπών στην κρατική χρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσα στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης. Ενώ δηλαδή το σωστό θα ήταν να υπάρξει μια ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης των Δήμων, ώστε να διασφαλιστεί η ποιοτική λειτουργία των νέων θεσμών και των υπηρεσιών που εξυπηρετούν τους πολίτες, οι Δήμοι και μεταξύ αυτών και ο δικός μας αναγκάστηκαν να λειτουργήσουν με πολύ λιγότερα έσοδα.
Τα έχουμε συζητήσει αυτά και την προηγούμενη εβδομάδα με την ψήφιση του ισολογισμού, να επαναλάβω απλώς ότι οι περικοπές στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της Αυτοδιοίκησης αθροιστικά το 2010 και το 2011 ξεπέρασαν το 50%.
Όσον αφορά το δικό μας Δήμο, συγκριτικά με τους ΚΑΠ των δυο συνενωμένων Δήμων, μόνον για το 2011 είχαμε μείωση των πόρων μας κατά 4.100.000 Ευρώ. Δυστυχώς μάλιστα οι μειώσεις αυτές συνεχίζονται, ενδεικτικά αναφέρω ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 ο Δήμος μας εισέπραξε 1,5 εκατομμύρια Ευρώ λιγότερα από πέρυσι.
Επίσης, λόγω των αρνητικών συνεπειών της κρίσης στους κατοίκους, υπάρχουν δυσκολίες και καθυστερήσεις στην εξόφληση των λογαριασμών της ΔΕΗ, με αρνητικά αποτελέσματα στην είσπραξη των ανταποδοτικών τελών από τον Δήμο.
Μια άλλη εκδήλωση του γενικότερου αρνητικού οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτούργησε η Τοπική Αυτοδιοίκηση το 2011 είναι και η μειωμένη ΣΑΤΑ, δηλαδή τα χρήματα για τοπικά έργα και παρεμβάσεις, όπως και οι καθυστερήσεις στην ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα της Περιφέρειας. Αυτή η αναιμική χρηματοδότηση για αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά ή κοινωνικά έργα έχει βέβαια σαν άμεσο αποτέλεσμα την καθυστέρηση εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.
Παρ’ όλες αυτές τις δυσκολίες, χάρη σε μια μεγάλη προσπάθεια τόσο της Διοίκησης όσο και των υπηρεσιών του Δήμου τις οποίες και ευχαριστώ θερμά για την ολόψυχη συνεργασία τους, όχι μόνον προλάβαμε τις συνεχείς αποκλειστικές προθεσμίες να ολοκληρωθούν οι συγχωνεύσεις και οι λοιπές διαδικασίες αλλά επίσης συνεχίστηκαν όλες οι δραστηριότητες των δυο συνενωμένων Δήμων σ’ όλους τους τομείς. Στις κοινωνικές δράσεις και παροχές, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό.
Ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά στους διάφορους τομείς δραστηριότητας του Δήμου βλέπουμε ότι:
Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας είναι φυσικά περιορισμένο ύστερα από την περικοπή της ΣΑΤΑ. Το κρίσιμο ζήτημα αυτά τα δύσκολα χρόνια για την εκτέλεση μεγάλων έργων είναι η ένταξη τους είτε στο ΕΣΠΑ είτε σε άλλο Πρόγραμμα και στην προσπάθεια αυτή αναλώνουμε μεγάλο, ίσως και δυσανάλογο μέρος του χρόνου μας.
Έχουμε όμως έτσι το Κλειστό Γυμναστήριο, έργο ποσού περίπου 9,5 εκατομμυρίων Ευρώ να είναι ενταγμένο και να ξεκινάει σύντομα, τον Βρεφονηπιακό Σταθμό προϋπολογισμού περίπου 2,5 εκατομμυρίων Ευρώ να βρίσκεται στη διαδικασία ανάδειξης μειοδότη. Σε διαδικασία ένταξης βρίσκεται η Οδός Γ. Παπανδρέου. Είναι έτοιμες στο σχεδιασμό τους και έχουν υποβληθεί για ένταξη 5 μεγάλες αναπλάσεις σε γειτονιές των Αγίων Αναργύρων και του Καματερού, 2 νέοι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί στο Καματερό, ένα Πολιτιστικό Κέντρο και ένα Κοινωνικό Κέντρο στο Καματερό.
Παράλληλα εκτελέστηκαν, είτε από ίδιους πόρους είτε από τις ανωτέρω πηγές χρηματοδότησης, μια σειρά από έργα συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων, υποδομών, πεζοδρομίων, οδοποιίας, συντήρησης και αύξησης του πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού κλπ.
Αντιμετωπίζουμε λοιπόν με επάρκεια τις ανάγκες της καθημερινότητας και διεκδικούμε με θετικά αποτελέσματα την απορρόφηση πόρων από το ΕΣΠΑ ή κάθε άλλη πηγή.
Σημαντική ενίσχυση όμως των υποδομών του Δήμου πετύχαμε και με έναν άλλο τρόπο μέσα στο 2011. Η παραχώρηση της έκτασης του Υπουργείου Γεωργίας με όλα τα κτίρια σήμανε για το Δήμο μας την απόκτηση ενός άνετου για τους εργαζόμενους και βολικού για την εξυπηρέτηση των πολιτών νέου Δημαρχείου που αναβαθμίζει συνολικά την εικόνα της πόλης. Αξιοποιώντας το κτίριο του παλιού Δημαρχείου για την μεταστέγαση άλλων υπηρεσιών που ήταν διασκορπισμένες, επιτυγχάνουμε παράλληλα και μια μεγάλη εξοικονόμηση πόρων για το Δήμο.
Μέσα στο 2011 τέλος είχαμε άλλη μια σημαντική εξέλιξη στον τομέα των μεγάλων έργων. Μετά από συνεχή πίεση του Δήμου μας και των όμορων Δήμων, μπήκαν όλες οι αναγκαίες υπογραφές Υπουργών και φτάσαμε στη δημοπράτηση από το Υπουργείο Υποδομών το Νοέμβριο του 2011 της διευθέτησης του Ρέματος της Εσχατιάς. Μαζί με το κυρίως Ρέμα προβλέπεται και η διευθέτηση όλων των παραποτάμων του που θα γίνει σύμφωνα με μελέτες του Δήμου μας. Πρόκειται για έργο ιστορικής σημασίας που στ’ αλήθεια θα αλλάξει το πρόσωπο της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού.
Οι προσπάθειες μας δεν σταμάτησαν με τη δημοπράτηση, επαγρυπνούμε και πιέζουμε για να ξεκινήσουν το γρηγορότερο δυνατόν τα έργα, αυτές τις ημέρες πάλι αναφερόμουν και σ’ αυτή την αναγκαιότητα να προχωρήσει γρήγορα η Εσχατιά σε μια επιστολή που στέλνουμε στους Βουλευτές και ζητάμε τη συνδρομή τους για την ένταξη και υλοποίηση των απαραίτητων για την πόλη μας έργων.
Στα Οικονομικά του Δήμου, το πόσο συνετή πολιτική ασκήσαμε και πόσες οικονομίες έγιναν προκύπτει από τα στοιχεία που δηλώνουμε στην ΕΛΣΤΑΤ για το χρέος.
Το 2010 κλείσαμε με χρέος 4.469.144 € και το 2011 παρέμεινε σχεδόν το ίδιο.Με μια απλή λογική, αν είχαμε τα έσοδα του 2010, δεν θα οφείλαμε ούτε ευρώ, παρά την υλοποίηση του Καλλικράτη και τις δαπάνες που αυτός δημιούργησε.
Και αυτά παρά το ότι οι αυξημένες συνταξιοδοτήσεις επιβάρυναν κατά 138.742 € για αποζημιώσεις, όπως και οι κάθε λογής επιβαρύνσεις από τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις. Επίσης η πολιτική επιλογή της Διοίκησης για διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων που μετέφερε σχεδόν όλο το προσωπικό στο Δήμο, πρόσθεσε στο κόστος μισθοδοσίας αντί να το μειώσει μετά την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου.
Παρατηρείται λοιπόν το παράδοξο στον απολογισμό να έχουμε μεγαλύτερο κόστος μισθοδοσίας το 2011, από το 2010.
Η Καθαριότητα είναι ο κατεξοχήν τομέας δουλειάς του Δήμου που επηρεάζει την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Στο τομέα αυτόν αντιμετωπίζουμε, όπως και σχεδόν όλοι οι Δήμοι, μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό, είναι ο τομέας που είναι περισσότερο εμφανείς οι συνέπειες των περικοπών στις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και συμβασιούχων. Υπενθυμίζω βέβαια ότι ο Δήμος μας με ομόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ. από το 2007 είχε ζητήσει την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για να μην υπάρχουν εργαζόμενοι που δουλεύουν μέσα σε συνθήκες επισφάλειας. Ούτε αυτό έγινε, μειώθηκαν και οι συμβασιούχοι, οπότε η Υπηρεσία Καθαριότητας λειτουργεί με το μισό προσωπικό από αυτό που απασχολούσαν οι δυο Δήμοι το 2010.
Παρά τις αντικειμενικές αυτές δυσκολίες όλες οι απαραίτητες εργασίες συνεχίστηκαν και στις δυο Δημοτικές Κοινότητες, η αποκομιδή απορριμμάτων, η ανακύκλωση, η αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων, το πλύσιμο και η απολύμανση των κάδων, η καθαριότητα μετά τις λαϊκές αγορές κλπ.
Το Τμήμα Πρασίνου έκανε συντήρηση σε χώρους πρασίνου πλατειών και σχολείων συνολικής έκτασης περίπου 250 στρεμμάτων, κλαδεύτηκαν περισσότερα από 3.000 δέντρα, αποψιλώθηκαν περίπου 1500 στρέμματα ανοικτών κοινόχρηστων χώρων, έγιναν φυτεύσεις 250 δέντρων και θάμνων και επίσης έγινε νέα προμήθεια φυτών, ποτίστηκαν οι χώροι πρασίνου και συντηρήθηκαν τα συστήματα άρδευσης και όλα τέλος πάντων τα σχετικά.
Ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου μας συνένωσε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου νόμου δραστηριότητες πολλών τομέων και από τους δυο Δήμους.
Και μόνον λοιπόν η συγκρότηση και η ομαλή έναρξη λειτουργίας του ήταν ένα δύσκολο έργο. Κι όμως ο Οργανισμός παρήγαγε σημαντικό έργο από την πρώτη αυτή χρονιά του, και στο επίπεδο των Τμημάτων με τη συμμετοχή συνολικά χιλιάδων κατοίκων στον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό και ιδιαίτερα βέβαια των νέων παιδιών. Αλλά και όσον αφορά τις εκδηλώσεις, υλοποιήθηκαν ή και ανανεώθηκαν θεματολογικά όλοι οι καθιερωμένοι θεσμοί στον Δήμο, και στους Αγίους Αναργύρους και στο Καματερό και μάλιστα με σταθερά μεγάλη τη συμμετοχή των συμπολιτών μας.
Τα ΚΕΠ του Δήμου μας λειτουργούν σε πλήρες ωράριο και στους Αγίους Αναργύρους και στο Καματερό και εξυπηρέτησαν και το 2011 χιλιάδες αιτήματα πολιτών.
Ο ευρύτερος τομέας της Κοινωνικής Πολιτικής και Μέριμνας αναδεικνύεται από τις ανάγκες του καιρού μας ως ο σημαντικότερος μέσα στο Δημοτικό έργο. Αυτό γιατί οι συμπολίτες μας στρέφονται προς το Δήμο και για την κάλυψη των κενών που δυστυχώς υπάρχουν στην κοινωνική πολιτική και πρόνοια του κεντρικού κράτους. Με δεδομένα λοιπόν τα σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ένα μεγάλο μέρος των πολιτών στη χώρα μας, οι απαιτήσεις από τις υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι πολύ αυξημένες.
Οι Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί είναι από τις λειτουργίες που η ζήτηση τους αυξάνεται διαρκώς. Το αντικείμενο των Σταθμών δεν είναι μόνον η φύλαξη και η σίτιση των παιδιών, αλλά και η προσχολική αγωγή και η δημιουργική απασχόληση τους με μάθηση μέσα από το παιχνίδι. Όλα αυτά απαιτούν την επαρκή στελέχωση τους με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.
Παρά τις δυσκολίες που και εδώ δημιουργούν η έλλειψη μόνιμου προσωπικού, οι καθυστερήσεις στην πρόσληψη των συμβασιούχων και η ανεπαρκής χρηματοδότηση, οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου λειτούργησαν το 2011 χωρίς προβλήματα. Τα τροφεία δεν αυξήθηκαν, αντίθετα αυξήθηκαν οι απαλλαγές και μειώσεις για κοινωνικούς λόγους, ενώ αξιοποιήθηκε και η δυνατότητα που δίνει το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ για δωρεάν φιλοξενία αριθμού βρεφών και νηπίων.
Τα ΚΑΠΗ και στους Αγίους Αναργύρους και στο Καματερό συνέχισαν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους, παρέχοντας στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας υπηρεσίες Υγείας, κοινωνικής φροντίδας, ψυχαγωγίας, πολιτισμού και το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας δέχεται το μεγαλύτερο βάρος των πιέσεων λόγω της δυσμενούς συγκυρίας. Υλοποιήθηκαν μια σειρά δράσεις και λειτουργίες για τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως: Διανομή διατακτικών για την αγορά ειδών παντοπωλείου και κρεοπωλείου, διανομή τροφίμων, ειδών ένδυσης, παιχνιδιών, σχολικών ειδών.
Στην προσπάθεια αυτή αξιοποιήθηκε το Πρόγραμμα σίτισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, χορηγίες συμπολιτών μας, έρανοι για τη συγκέντρωση τροφίμων και ειδών ένδυσης με τη συμβολή εθελοντών, συνεργασία με ΜΚΟ, συνεργασία με τους τοπικούς Ιερούς ναούς και την Μητρόπολη.
Παράλληλα συνεχίστηκαν όλες οι λειτουργίες της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Η Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, το Γραφείο Κοινωνικής Εργασίας, τα προγράμματα εθελοντισμού.
Το Γραφείο Ατόμων με Αναπηρία υλοποιεί ένα πολύ σημαντικό έργο για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας και την κοινωνική ένταξη του δημότη που αντιμετωπίζει οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας.
Το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο «Μελία» που εξυπηρετεί δωρεάν παιδιά από την πόλη μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγου, μάθησης ή σχολικής ένταξης. Τον Σεπτέμβριο του 2011 ξεκίνησε η λειτουργία του «Μελία 2» στην περιοχή του Καματερού.
Υλοποιήθηκαν επίσης το κατασκηνωτικό πρόγραμμα, επιμορφωτικά προγράμματα και εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τους κατοίκους του Δήμου.
Συνεχίστηκαν τα προγράμματα αγωγής Υγείας, ο προληπτικός γυναικολογικός έλεγχος, έγιναν μετρήσεις ωστικής πυκνότητας στα ΚΑΠΗ, πρόγραμμα σπειρομέτρησης (ελέγχου αναπνευστικής λειτουργίας), προγράμματα Σχολικής υγιεινής και προληπτικού ελέγχου, εθελοντικές αιμοδοσίες.
Με αποτελεσματικότητα συνέχισε τη λειτουργία του το Δημοτικό Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων σε συνεργασία με το ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ, παρά την πολύ δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας.
Η απαρίθμηση δράσεων και λειτουργιών θα μπορούσε να συνεχιστεί για πολύ ώρα.
Πιστεύω όμως ότι αποτυπώθηκαν με επάρκεια οι βασικές επιδιώξεις τις οποίες θέσαμε το 2011.
Να διατηρήσουμε σε υψηλό ποιοτικό επίπεδο την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις που δημιουργούσε από τις Υπηρεσίες μας η υλοποίηση του νέου θεσμικού πλαισίου και η συνένωση των δυο Δήμων. 
Να κινηθούμε με σύνεση μέσα στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.
Να διεκδικούμε διαρκώς πόρους για αναπτυξιακά έργα ώστε να  ενισχύουμε βάσιμα την αισιοδοξία για το μέλλον των Αγίων Αναργύρων και του Καματερού. 
Να έχουμε στο κέντρο των προσπαθειών μας τους ανθρώπους του Δήμου μας και ιδιαίτερα αυτούς που δοκιμάζονται περισσότερο από τις συνέπειες της κρίσης.
Στις ίδιες κατευθύνσεις συνεχίζουμε την προσπάθεια και φέτος και θα συνεχίσουμε όσο χρειαστεί, πιστεύω με τη συμμετοχή και τη βοήθεια όλων μας εδώ μέσα παρά τις δεδομένες και σεβαστές διαφορές απόψεων, καθώς ο Δήμος και οι πολίτες σ’ αυτή την δύσκολη περίοδο μας χρειάζονται όλους ανεξαιρέτως στο πλευρό τους. «
 

Share this post