Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 2η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2020, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα)  στις 28-1-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  συνημμένα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010.

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

                                                           

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 28-1-2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1429/24-1-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

                                          

                                                                                                                      

  1. Αντικατάσταση μελών Επιτροπής (τακτικού και αναπληρωματικού) για το έργο: “Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων” – εισηγητής Αντιδήμαρχος ΤεχνικώνΥπηρεσιών 
  2. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο: “Συντήρηση ξύλινου πατώματος στο Κλειστό Γυμναστήριο Δημ.Κοιν.Καματερού” (Α.Μ. 46/2015)  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
  3. ΄Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “Ανακατασκευή αύλειων χώρων σε σχολικά κτίρια (Α.Μ. 104/2018)”  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
  4. ΄Εγκριση χρονικής παράτασης για το έργο: “Ανακατασκευή αύλειων χώρων σε σχολικά κτίρια (Α.Μ. 104/2018)”  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
  5. ΄Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “Κατασκευή ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων (Α.Μ. 194/2017)” – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
  6. Χορήγηση πιστοποιητικών ΤΑΠ και βεβαιώσεων Υψομέτρου κ.λ.π., για τα κείμενα στην οδό Κωνσταντινουπόλεως ακίνητα, μετά τη λήψη του με αρ.πρωτ. 86997/11-10-19 εγγράφου της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά-Νήσων και Δυτικής Αττικής εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
  7. ΄Εγκριση πρακτικού για μείωση ή απαλλαγή τελών ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ. αρ. 444/19 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
  8. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
  9. ΄Εγκριση καταστροφής άχρηστων υλικών του 8ου Δημοτικού Σχολείου Καματερού – εισηγητής Πρόεδρος Σχολ.Επιτρ.Α’ θμιας Εκπ/σης
  10. Ψήφιση χρηματικού αντιτίμου, για τους συμμετέχοντες στο 2ο γυμναστήριο μυϊκής ενδυνάμωσης Αγίων Αναργύρων Καματερού – εισηγητής εντεταλμ. Δημ.Σύμβουλος Πολιτισμού-Αθλητισμού

 

 

 

 

           Ενημερώσεις - Ανακοινώσεις

Share this post