Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 4η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 28η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄, στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση  των παρακάτω, θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:  

                                                     

1.  Λήψη απόφασης για παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους, για την εκπροσώπηση του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, όπως παραστούν ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών, κατά τις δικασίμους για τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2020

2. ΄Εκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για έλεγχο κάρτας καυσαερίων οχημάτων Δήμου, έτους 2020

3. Διαγραφή οφειλών από κλήσεις παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

4. Αυτόματοι πωλητές τροφίμων

 

Share this post