ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ Α.Μ. 20/16 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ)"

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Μαντζαβινάτου

Τηλ.2132023618 , fax 2102618738

email: mantzavinatou@agankam.gov.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ διακηρύσσει την με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με Α.Μ. 20/16: «Προμήθεια υλικών για το Τεχνικό Συνεργείο (οικοδομικά - οδοποιίας)» , προϋπολογισμού134.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%). 
Για να κατεβάσετε τα Τεύχη Δημοπράτησης, κάντε κλικ 
εδώ.

https://drive.google.com/folderview?id=0B1zvSpQ9KJA5fmdyUXRhanphcW5tS3VVQ0NOZzBVenZ4dmhiakZZVXVZZkV5d01FbS04cGc&usp=sharing

Share this post