ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΠ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΚΑΣΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟY

προκηρύσσει Δημοπρασία φανερή προφορική μειοδοτική ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του Δήμου, για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στην περιοχή Ανάκασας του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού.Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να είναι χώρος ισόγειος από 70-200 τ.μ, εκτός του Δημοτικού Καταστήματος, σε κεντρικό σημείο του Δήμου, στην περιοχή της Ανάκασας, με δυνατότητα προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ. Να έxει ηλεκτρικό ρεύμα, πλήρη εγκατάσταση παρoχής ύδατoς, WC κλπ και να εξυπηρετείται από συχνά δρομολόγια μέσων μαζικής μεταφοράς.Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται να είναι πέντε (5) έτη. Έως τις 20 Φεβρουαρίου 2020, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στο Δήμο προσφορές ενδιαφέροντος, στις οποίες πρέπει να προσδιορίζονται και να περιγράφονται λεπτομερώς τα προσφερόμενα ακίνητα ως προς τη θέση, την έκταση, τη λειτουργικότητα, τον εξοπλισμό κ.λ.π.

 Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας, κάντε κλικ ΕΔΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, κάντε κλικ ΕΔΩ

 

Μοιράσου την σελίδα