Έκτακτη Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 7η (έκτακτη) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’ στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση  του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:  

                                                     

 

 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2020

 

Το επείγον της συνεδρίασης, συνίσταται στην έγκριση διεξαγωγής ενεργειών, που αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Μοιράσου την σελίδα