Έκτακτη Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 8η (έκτακτη) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει σήμερα 20 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00’ στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση  των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:  

                                                     

α) Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 24.787,59 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για την υπηρεσία: Διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης: “Καρναβάλι 2020 στην πόλη μας” ,

β) Δέσμευση πίστωσης ποσού 1.946,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για την υπηρεσία: Διοργάνωση θεατρικής παράστασης για τα παιδιά των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου,

γ) Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών για το  έτους 2020 (ένας υπάλληλος  ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων   ΙΔΟΧ)

 

 

Το επείγον της συνεδρίασης, συνίσταται στην έγκριση διεξαγωγής ενεργειών, που αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

 

Μοιράσου την σελίδα