ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

 
 

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, στο πλαίσιο ενός μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων με έμφαση στην προδιαλογή των υλικών, συνέταξε ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισής τους με στόχο την αλλαγή του πεπαλαιωμένου μοντέλου αποκομιδής που είναι βλαβερό προς το περιβάλλον, ανθυγιεινό για τον εργαζόμενο στο δίκτυο αποκομιδής και επικίνδυνα εχθρικό για τον δημότη.

Το προτεινόμενο σχέδιο δίνει έμφαση στη “διαλογή στην πηγή”, όπου σαν πηγή θεωρούμε όχι το Δήμο που έχει ήδη συλλέξει τα απορρίμματα, αλλά την “οικία” και τους “επαγγελματικούς χώρους” όπου παράγονται τα απορρίμματα, με άμεση συνέπεια τη δραστική μείωση των αποβλήτων σε σύμμεικτη μορφή.

Το όφελος είναι πολλαπλό, είναι κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό. Στην κατεύθυνση της πρόληψης-επαναχρησιμοποίησης-ανακύκλωσης αναπτύσσονται νέες δράσεις, βελτιώνονται οι υπηρεσίες του Δήμου, ενισχύεται η ευαισθητοποίηση των δημοτών και κοινωνική συμμετοχή με τις δράσεις ενημέρωσης, εξοικονομούνται φυσικοί πόροι και ενέργεια, δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης και διασφαλίζονται χαμηλότερα δημοτικά τέλη.

Στρατηγικός στόχος είναι το τέλος του σημερινού συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων που έχει επίκεντρο την ΟΕΔΑ Φυλής. Για μας που ζούμε στη Δυτική Αθήνα η εναπόθεση του μεγαλύτερου μέρους των παραγόμενων απορριμμάτων στην Αττική στην Φυλή αποτελεί μια μόνιμη αδικία και πηγή υποβάθμισης για την ευρύτερη περιοχή μας. Είτε λόγω της διάχυσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ΧΥΤΑ, είτε λόγω των παράπλευρων επιβαρύνσεων όπως είναι η διέλευση τόσων απορριμματοφόρων καθημερινά από τις κεντρικές λεωφόρους του Δήμου μας. 

Με την εγκαθίδρυση ενός ορθολογικού συστήματος διαχείρισής των απορριμμάτων στην Αττική και την δραστική μείωση του όγκου των σύμμεικτων απορριμμάτων που καταλήγουν σήμερα στη Φυλή, αποφεύγεται και η κατασκευή τεράστιων εργοστασίων καύσης τα οποία θα επιβάρυναν υπέρμετρα το κόστος για τους Δήμους και τελικά για τους κατοίκους.

Στην προσπάθεια αυτή θέλουμε να είμαστε πρωτοπόροι. Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού έχει σκοπό να αποδείξει ότι η Αυτοδιοίκηση, με θέληση και ικανότητα, μπορεί να καταστήσει τη διαχείριση απορριμμάτων πρότυπο μοντέλο περιβαλλοντικής διαχείρισης.

 
 

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

 
 
 

Ιωάννης Ελαιοτριβάρης

Ο Δήμαρχος

 
 
 

Νικόλαος Α. Σαράντης

 
 
 
πατήστε εδώ για να δείτε την παρουσίαση του Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων :
 
https://drive.google.com/folderview?id=0B1zvSpQ9KJA5fk1md3hja1hJVTdMR2ZVYjJrb2lNeHVMS3ZSUXZidmpON3VOZHlHX3RRUDg&usp=sharing
 
 

Share this post