Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 9η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 25 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00’ στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση  των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:  

                                                     

1) Σύσταση παγίας προκαταβολής Δήμου έτους 2020

2) Διαγραφή οφειλών από κλήσεις παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

 

Μοιράσου την σελίδα