Προκήρυξη Πλειοδοτικής Δημοπρασίας Δημοτικών χωρών

Ο Δήμαρχος Αγ. Αναργύρων- Καματερού προκηρύσσει φανερή, πλειοδοτική  δημοπρασία, για την Εκμίσθωση Δημοτικών Χώρων για την Τοποθέτηση Μηχανημάτων Αυτόματων Πωλητών Τροφίμων, Κρύων - Ζεστών Ροφημάτων, Νερών και Αναψυκτικών.

Η δημοπρασία  θα διεξαχθεί στο Παλαιό Δημαρχείο Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Δημοτικό κτίριο επί της πλατείας Αγίων Αναργύρων (Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα, Άγιοι Ανάργυροι), αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου,στις  18-3-2020  ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών που ορίστηκε με την με αριθμό 489/2019 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΡ4ΤΩ62-6Β8).

Ο μισθωτής δεσμεύεται να εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας της σειράς ISO9001 και σύστημα διαχείρισης της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων HACCP σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1416 και τη με την οδηγία 93/43/ΕΟΚ για την ασφάλεια των τροφίμων αλλά και με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και άδεια λειτουργίας καταστήματος για αυτόματους πωλητές.

Επίσης, ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση τα μηχανήματα που θα τοποθετηθούν να πληρούν τις προδιαγραφές του αρ. 48 της Υγειονομικής διάταξης Α1Β/8577/83 και που είναι απαραίτητες για τη   χορήγηση της άδειας λειτουργίας των μηχανημάτων.

Περίληψη Διακήρυξης  Δημοπρασίας, κάντε κλικ  ΕΔΩ

Προκήρυξη Πλειοδοτικής  Δημοπρασίας, κάντε κλικ ΕΔΩ

Μοιράσου την σελίδα