Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 10η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 3 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00’ στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση  των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:  

                                                     

1) Σύσταση παγίας προκαταβολής Δήμου έτους 2020

2) Διαγραφή οφειλών από κλήσεις παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

3) ΄Εκθεση εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2019

4)  Λήψη απόφασης για παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους για την εκπροσώπηση του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, όπως παραστούν ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών, κατά τις δικασίμους για τον μήνα Μάρτιο του έτους  2020

5)  Προγραμματισμός προσλήψεων για απασχόληση αναδόχων με συμβάσεις μίσθωσης έργου επί αντιτίμω για τις ανάγκες των τμημάτων πολιτισμού και αθλητισμού του Δήμου για το έτος 2020

6) Προγραμματισμός πρόσληψης παιδιάτρου  με σύμβαση μίσθωσης έργου επί αντιτίμω για τις ανάγκες των νηπιακών  & βρεφονηπιακών σταθμών  του Δήμου για το έτος 2020

7) Διαγραφή οφειλών από κλήσεις παραβάσεων Κ.Ο.Κ.


 

Share this post