Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 10-3-2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5108/6-3-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                          

                                                                                                                      

 

 1. ΄Εκθεση εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου προϋπολογισμού Δήμου έτους 2019 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ.) στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού σε εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 4604/2019 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

 

 1. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων στη Δ.Κ.Καματερού” Α.Μ. 77/2016 εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 2. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: “Αποκατάσταση τοιχείων αντιστήριξης σε διάφορα σημεία της Δ.Κ.Κ. που υπέστησαν ζημιές απ’ την πλημύρα της 24-10-2014” (Α.Μ. 80/2014) εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 3. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: “Αντιμετώπιση επειγόντων προβλημάτων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο” (Α.Μ. 27/2015)  εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 4. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών, για τον Κ.Α. 62 του προϋπολογισμού του Δήμου 2020  εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 5. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών, για τον Κ.Α. 64 του προϋπολογισμού του Δήμου 2020  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 6.  Αποδοχή της με αρ. 4/2020 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για το έργο: “Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων”  εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 7. Έγκριση  του 1ΟΥ ΑΠΕ  του έργου:« Συντήρηση και επισκευή δημοτικών γυμναστηρίων-αθλητικών εγκαταστάσεων” (Α.Μ. 35/2019)   εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών      
 8. Παράταση συμβατικής προθεσμίας, για το έργο: “Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων” με Α.Μ. 73/2018    εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 9. ΄Εγκριση χρονικής παράτασης για το έργο: “Συντήρηση παιδικών χαρών

 Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού” (Α.Μ. 04/2013) εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών   

        

 1. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τιμήματος για  την προσκύρωση ιδιοκτησίας Παναγιώτας Κοσμά – Νοτοπούλου του Ιωάννη, χήρας Δημητρίου Νοτόπουλου,στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 
 2. ΄Εγκριση ή μη του συμφωνητικού, μεταξύ του Δήμου μας και της εταιρείας

JP ΄Αβαξ  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών   

 1. Καθορισμός ωριαίας αμοιβής συμβασιούχων μίσθωσης έργου με

αντίτιμο, για την Διεύθυνση Νηπιακών και Βρεφονηπιακών          Σταθμών – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 1. Ορθή  επανάληψη  της  υπ΄ αριθμ. 324/2019  (ΑΔΑ  Ω1ΠΕΩ62-Θ8Β)   

 απόφασης  Δ.Σ. εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 1. Μείωση μισθωμάτων σε Κυλικεία των σχολείων Α΄θμιας Εκπ/σης του Δήμου μας – εισηγήτρια Πρόεδρος Σχολ.Επιτρ.Α΄θμιας Εκπ/σης
 2. ΄Εγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης: “Αγώνας δρόμου WESTRUN” στο Δήμο μας και ψήφιση πίστωσης  – εισηγητής εντεταλμ. Δ.Σ. Πολιτισμού – Αθλητισμού
 3. Παραχώρηση χρήσης χώρου, στο Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής του Δήμου μας – εισηγητής εντεταλμ. Δ.Σ. Πολιτισμού – Αθλητισμού
 4. ΄Εκτακτη οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη μας εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
 5.  ΄Εκτακτη οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη μας – εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
 6.  Δωρεάν ταφή άπορου δημότη μας
 7. Αίτημα της Δημ.Παράταξης: “Λαϊκή Συσπείρωση” για λήψη απόφασης, σχετικά με την κυκλοφορία οχημάτων στην περιοχή “Τσούμπα” της Δ.Κ.Α.Α.
 8. Συζήτηση θέματος για τον Δημοτικό Λαχανόκηπο, ύστερα από αιτήματα των δημοτικών παρατάξεων “Αλληλεγγύη” και “Ανυπότακτη Πόλη”

 

 

  

       

Μοιράσου την σελίδα