Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 11η (έκτακτη) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 9 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση  του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

                                                     

Αποδοχή χορηγίας με την κατασκευή ολοκληρωμένου χώρου ψυχαγωγίας και αναψυχής ατόμων με αναπηρία (κινητικά προβλήματα.

 

Το επείγον της συνεδρίασης, συνίσταται στην έγκριση διεξαγωγής ενεργειών, που αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Μοιράσου την σελίδα