Παράταση διακοπής λειτουργίας

Παρατείνεται η διακοπή λειτουργίας όλων των τμημάτων και εκδηλώσεων της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου μας μέχρι και τις 25 Μαρτίου (είναι επίσημη αργία) στο πλαίσιο της προστασίας του πληθυσμού και της αποφυγής της επέκτασης του κορονοϊού σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα του ΕΟΔΥ.

Η κοινή υπουργική απόφαση αναφέρει ότι απαγορεύεται η λειτουργία για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 10.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) έναντι του κορoνοϊού COVID-19:

1. Όλων των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, πλην των διοικητικών λειτουργιών και υπηρεσιών αυτών.

2. Όλων των σχολικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων των νηπιαγωγείων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και λοιπών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, ως εξής: α) των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, β) της λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές και γ) των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

Μοιράσου την σελίδα