Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 5η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2020, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 - ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10 ), στις 30-3-2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  συνημμένα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010. Για τον τρόπο με τον οποίο θα δηλώσετε την ψήφο σας, θα ενημερωθείτε με σχετικό mail.

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

                                          

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 30-3-2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 6090/26-3-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                          

 

                                                                                                                      

 

 

 1. Συμπλήρωση-Τροποποίηση της υπ’αριθμ.176/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (αφορά το έργο:LIFE-IP AdaptlnGR)

 

 1. Λήψη απόφασης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου (ΔΤ – ΔΦ) για τις επιχειρήσεις που έχειαπαγορευτεί ή περιοριστεί προσωρινά η λειτουργία τους

 

 1. Διακοπή εισφορών, για τα μαθήματα που πραγματοποιεί η Διεύθυνση Αθλητισμού Πολιτισμούτου Δήμου Αγίων Αναγύρων-Καματερού   εισηγητής εντεταλμ.Δημ.Σύμβουλος για θέματα Πολιτισμού-Αθλητισμού

 

 1. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ.) στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού – εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

 

 1. ΄Εγκριση Πρακτικού για μείωση ή απαλλαγή τελών ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ. 444/2019   εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. Μείωση τροφείων Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου, κατά το χρονικό διάστημα που θα παραμείνουν κλειστοί   εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση, στο ΕΣΠΑ (πρόληψη ζημιώνσε δάση κ.λ.π.)   εισηγητής Αντιδήμαρχος θεμάτων Πολιτ.Προστασίας

 

 1. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
 2. Συμμετοχή του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, στο Πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού εισηγητής Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
 3.  Υποστήριξη του Τεχνικού Συνεργείου του Δήμου με μίσθωση μηχανημάτων έργου, από εξωτερικό συνεργάτη,λόγω αντικειμενικών δυσκολιών   εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 1. ΄Εγκριση και υπογραφή ιδιωτικού Συμφωνητικού παροχής υπηρεσιών λειτουργίας και υποστήριξης των ΚΕΠ Υγείας   εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
 2. Παραχωρήσεις χρήσης σχολικών χώρων Α΄θμιας Εκπ/σης του Δήμου μας

            - εισηγήτρια Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

 1. Παραχωρήσεις χρήσης σχολικών χώρων Β΄θμιας Εκπ/σης του Δήμου μας

- εισηγήτρια Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

 1.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2020 εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

       

           Ενημερώσεις - Ανακοινώσεις

 

Share this post