Δικαιολογητικά για μείωση δημοτικών τελών

Ενημερώνουμε τους δημότες που θα προβούν σε δήλωση μείωσης ή απαλλαγής των δημοτικών τελών λόγω της παρούσας κρίσης ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα αποστέλλουν στο e-mail: agankam@agankam.gov.gr είναι τα παρακάτω:

-Υπεύθυνη Δήλωση από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ότι η επιχείρηση είναι τελείως κλειστή ή λειτουργεί εν μέρει.

-Έναρξη ή μεταβολή από το taxis που να αναγράφεται το είδος της επιχείρησης.

-Το Ε3 από το taxis που να αναγράφει το είδος της επιχείρησης.

-Πρόσφατος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος (2 όψεις).

Share this post