Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς   (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 - ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10 ), η  17η (έκτακτη) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής, σήμερα στις 9-4-2020, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15:00. με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

 

 Εξειδίκευση πίστωσης, για καταβολή ποσού σε άπορη δημότισσα

 

Το επείγον του θέματος, συνίσταται στην έγκριση διεξαγωγής ενεργειών, που αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Share this post