Τα ΚΕΠ στη μάχη κατά της διάδοσης του κορονοϊού

Τα τρία ΚΕΠ του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό διάδοσης του νέου κορονοϊού,  

παραλαμβάνουν - χωρίς τη φυσική παρουσία του Δημότη στο ΚΕΠ - αιτήσεις για έκδοση μιας σειράς πιστοποιητικών με τους ακόλουθους τρόπους:

 • από την πύλη gov.gr                       αν επιλεγούν τα ΚΕΠ μας ως ΚΕΠ  έκδοσης του πιστοποιητικού [ από τα ΚΕΠ Δυτικού Τομέα Αθηνών ]
 • από την πύλη www.ermis.gov.gr     αν επιλεγούν τα ΚΕΠ μας ως ΚΕΠ  έκδοσης του πιστοποιητικού  [ από τα ΚΕΠ Δυτικού Τομέα Αθηνών ]

Στις δύο πρώτες περιπτώσεις δεν απαιτείται εγγραφή: ο Δημότης πιστοποιείται στα παραπάνω portals με χρήση των κωδικών του στο taxisnet.  

 • με τηλεφωνική επικοινωνία με το αντίστοιχο ΚΕΠ:
  • ΚΕΠ Νικολάου Πλαστήρα       213 20 39 910
  • ΚΕΠ Ανάκασας                213 20 39 915
  • ΚΕΠ Καματερού               213 20 60 300-319

 

Τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά μπορούν να παραληφθούν από τους Δημότες με τους ακόλουθους τρόπους :

 • με ηλεκτρονική αποστολή τους στο e-mail του Δημότη, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα εκ μέρους του Δημότη (άμεσο)
 • με ταχυδρομική αποστολή τους (ατελώς) στη διεύθυνση του Δημότη, αν αυτός δεν έχει πρόσβαση σε e-mail
 • με παραλαβή από το ΚΕΠ της επιλογής τους, κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησης ότι το πιστοποιητικό έχει εκδοθεί (μετά την υγειονομική κρίση)

 

Τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά περιλαμβάνουν μια σειρά από συνήθη πιστοποιητικά, όπως:

 • Γεννήσεως
 • Ιθαγένειας
 • Οικογενειακής Κατάστασης
 • Εντοπιότητας
 • Ληξιαρχικές πράξεις (Γεννήσεως, Γάμου, Θανάτου)
 • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου 
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’
 • Βεβαίωση ΑΜΚΑ

 

Μοιράσου την σελίδα