Ανακοίνωση για τα Κοιμητήρια

Σε εφαρμογή των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 2867/Υ1) και ΦΕΚ 872/Β/16-03-20) τα Κοιμητήρια θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό από τη Μεγάλη Πέμπτη 16 Απριλίου 2020 έως και τη Δευτέρα του Πάσχα 20 Απριλίου 2020. 

Share this post